Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Organisatie van dementiezorg

Locatie Onbekend
16 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Woensdag 31 december 2025
Meer info & inschrijven

In 2020 is de Zorgstandaard Dementie herzien. Hierin wordt een visie uiteengezet voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementie vormt het uitgangspunt van deze cursus. Aan bod komen de drie fasen van dementie, waarbij we aandacht besteden aan het proces van Advance Care Planning. Het gaat op de reis van de patiënt en diens naasten continu om preventie en veiligheid en dus het voorkomen van onnodige achteruitgang, verlies van zelfstandigheid, overbelasting van mantelzorgers, complicaties, medicatiegebruik, ziekenhuisverwijzingen, crisissituaties. Het betreft ouderen met dementie thuis, in kleinschalige woonvormen, in het ziekenhuis; daar waar over de muren eenduidige medische coordinatie moet plaatsvinden. Vragen die in deze cursus aan de orde komen zijn: Hoe kan de huisarts de medische coordinatie voeren over netwerkzorg? Welke taakherschikking is mogelijk? Hoe verloopt het multidisciplinaire samenwerkingsproces? Wat is de rol van experts zoals de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde en de ouderenpsychiater?

Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot ruim 55 cursussen. Ook voor uw assistenten hebben we een ruim aanbod met cursussen. Zo kunt u de nascholing voor heel uw team goed en gemakkelijk regelen.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

,

Meer nascholingen van CME Online

Uitgelicht