Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Nascholingen van CME Online

1 - 10 van 44

Hoofdtrauma

E-learning - CME Online - Online
Hoofdtrauma is een uitgebreid begrip. Een val op het hoofd, een botsing op het sportveld, een auto-ongeval, een val van de commode, een oudere die struikelt en op het hoofd valt: het valt allemaal onder de noemer hoofdtrauma. In het verleden werd vaak de term hersenschudding of commotio cerebri gebr...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Dossiervoering

E-learning - CME Online - Online
Iedere huisarts heeft de plicht een dossier bij te houden met daarin de medisch relevante informatie van zijn patiënten. Van veel informatie is zonder meer duidelijk dat die in een medisch dossier hoort. Het wordt lastiger om een keuze te maken bij informatie die misschien niet alledaags is of ...
2 punten | Gratis | Nu beschikbaar
De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van problematiek ten gevolge van hersenmetastasen en van een (dreigende) dwarslaesie aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van actuele kennis over diagnostiek en bele...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?

E-learning - CME Online - Online
Farmacogenetica is DNA-onderzoek dat wordt uitgevoerd ter verklaring/voorspelling van de reactie op geneesmiddelen. Veel patiënten ondervinden bijwerkingen op medicatie (5-7% van de ziekenhuisopnames wordt hierdoor veroorzaakt) of ondervinden geen baat bij de therapie (25-60% van de patiën...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Depressie bij kinderen en jeugdigen

E-learning - CME Online - Online
Depressie is een belangrijk gezondheidsprobleem bij kinderen en met name jongeren. Bij kinderen is depressie relatief zeldzaam met prevalentiecijfers van 0,4% tot 2,5%. Vanaf de puberteit gaan de prevalentiecijfers richting die van volwassenen en wordt de prevalentie gedurende de hele puberteitsfase...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Juridische wegen voor een ontevreden patiënt

E-learning - CME Online - Online
Een ontevreden patiënt kan u zomaar overkomen. Zonder al te veel aanleiding kan een patiënt kritiek hebben op een behandeling, de gang van zaken in de praktijk (bijvoorbeeld ook de wijze waarop de patiënt door uw assistenten te woord wordt gestaan) of een opmerking die verkeerd valt. ...
3 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Dilemma’s bij euthanasie en dementie

E-learning - CME Online - Online
‘Ik ben arts geworden om mensen beter te kunnen maken. En dan komt meneer Jansen mijn praktijk binnen. Hij heeft de diagnose dementie gekregen en hij wil ook nog euthanasie. En hoe nu verder?’ Je loopt in verschillende stadia van zijn ziekte met hem en zijn familie mee. Het is een lastig...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Astma bij schoolkinderen

E-learning - CME Online - Online
De diagnose astma is een klinische diagnose. Deze diagnose kan gesteld worden bij herkenning van een karakteristiek patroon van terugkerende symptomen, waar geen andere verklaring voor is. Astma bij kinderen komt veel voor. Het is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen: in Nederl...
1 punt | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Opioïden en de behandeling van pijn

E-learning - CME Online - Online
Het opioïdgebruik is de laatste paar jaar flink gestegen. Met name huisartsen schrijven meer opioïden voor. Tussen 2005 en 2015 is het opioïdgebruik in Nederland verzesvoudigd. Hierbij is vooral het voorschrijven bij niet-maligne aandoeningen toegenomen. Bijwerkingen en verslaving zij...
1 punt | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar
Ongeveer een op drie kinderen jonger dan 6 jaar presenteert zich op een of meerdere momenten bij de huisarts met episodisch piepen of zagen (Engels: ‘wheezing’). Episodisch piepen is een symptoomdiagnose bij jonge kinderen die een piepende/zagende ademhaling hebben, vooral rondom een vir...
1 punt | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

1 - 10 van 44

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl