Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Algemene voorwaarden

 

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Gebruik van de site

 

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een account aanmaakt, of anderszins contact heeft met ons. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, uw BIG-nummer en/of opgegeven zoekvoorkeuren.

 

Wij gebruiken deze gegevens voor communicatie van nascholingen die aan uw persoonlijke voorkeuren voldoen, voor eventuele overige dienstverlening en onze interne bedrijfsvoering.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

Huisarts-Nascholing.nl houdt zich aan de Europese Privacywetgeving van 25 mei 2018. Wij verwerken alleen de hoogstnodige gegevens en bewaren uw persoonsgegevens alleen indien u registreert en tot u zich weer uitschrijft.

 

Voor een uitgebreide toelichting, zie onze Privacy Statement

 

Cookies

 

De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

 

Zie voor meer details ons Cookie Beleid

 

Hyperlinks en verwijzingen

 

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar de websites van aanbieders. Wij beschikken dan ook over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

 

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

 

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

MedWay spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MedWay.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. MedWay doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MedWay nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Uitgelicht