Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Uw patiënten- en financiële administratie op orde Module I

In Company
4 punten
Standaardtarief
Onbekend
Dinsdag 31 december 2030
t/m
Dinsdag 31 december 2030
Meer info & inschrijven

De ervaring leert dat zelfs huisartsenpraktijken die goed lijken te draaien inkomsten mislopen. In deze workshop krijgt u meer overzicht in de patiënten- en financiele administratie, hoe efficienter te werken én een hoger rendement te behalen. We leggen de basis voor een veranderproces binnen uw praktijk. U krijgt inzicht, tips en tools bij de dagelijks terugkerende werkprocessen en administratie.

Leerdoel

  • U wordt zich meer bewust van het belang van optimale werkprocessen in de praktijk
  • U krijgt meer zicht op waar het mis kan lopen bij patiënten- en financiële administratie

Inhoud

Er wordt veel van uw praktijk verwacht als het gaat om niet-zorggerelateerde taken, zoals declaraties en bijbehorende patiëntenadministratie. Taken zijn vaak opgesplitst, waardoor het kan ontbreken aan een goed overzicht. De ervaring leert dat zelfs huisartsenpraktijken die goed lijken te draaien inkomsten mislopen.

Deze module gaat over de basis van de praktijkvoering en doorkruist hiermee alle disciplines. We kijken over elkaars schotten heen en richten ons op transparantie, overdraagbaarheid van taken, lean werken en een optimale omzet. We sporen blinde vlekken en onterechte aannames op naar aanleiding van de thema’s ‘Omzet’, ‘Patiëntenadministratie’, ‘Factureren’ en ‘Verwerking van declaraties’.

Bij Module I vindt het hoogste rendement plaats wanneer binnen de praktijk zoveel mogelijk huisartsen, assistentes en (indien van toepassing) de praktijkmanager deelnemen. De aanwezigheid van de verantwoordelijke huisarts(en) is belangrijk voor inzicht in het gehele proces. Hierna kan het proces gedelegeerd worden aan de verantwoordelijke medewerker(s). Praktijkprocessen komen duidelijker aan het licht bij aanwezigheid van verschillende disciplines van een praktijk. Bij een grotere aanwezigheid van medewerkers is er al meteen een veel groter draagvlak.

Na het volgen van Module I weet u hoe u efficiënter kunt werken in uw praktijk mét een hoger rendement.

Deze nascholing bestaat uit twee modules waarvoor apart kan worden ingeschreven. Om voor Module II te kunnen inschrijven, is het wel ndoig dat u eerst module I gevolgd heeft.

Lees ook het artikel uit De Dokter: Praktijken laten soms omzet liggen

Indien gewenst is het ook mogelijk individuele ondersteuning met de trainer af te spreken. Als LHV-lid krijgt u korting op het uurtarief. U kunt hiervoor contact opnemen met de LHV Academie 085-0480072.


Accreditatie:
Accreditatie onbekend

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Meer nascholingen van LHV Academie

Uitgelicht