Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Geen agressie in mijn praktijk

Incompany,
Accreditatie onbekend
Standaardtarief
Onbekend
Dinsdag 31 december 2030
Meer info & inschrijven

U kunt bij de uitvoering van uw werk te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld en de gevolgen ervan. In deze training leert u hoe u verschillende vormen van geweld herkent, hoe u daar effectief op reageert en hoe u collegiale opvang biedt na incidenten.


Leerdoel

 • Herkennen en beoordelen van conflictsituaties en het kiezen van de juiste aanpak.
 • Onderscheiden van verschillende vormen van agressie en hier adequaat op reageren.
 • Verwerven van inzicht en vaardigheden in verschillende gespreksvormen.
 • Herkennen, erkennen en oplossen van escalatie en storingen in de communicatie.
 • Kennen van eigen en elkaars sterke/zwakke teamrollen en teamontwikkeling.
 • Inzicht in persoonlijke reacties op agressie en geweld.
 • Collegiale ondersteuning (kunnen) bieden na agressie-incidenten.

Inhoud workshop

De training richt zich op communicatieve processen en vaardigheden, die voor een groot deel losstaan van uw specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde. Deze processen hebben echter wel een belangrijke invloed op de wijze waarop u het werk kunt uitvoeren. De training is interessant voor huisartsen en assistenten.

Waarom voor de huisarts?

 • Effectief optreden bij intimidatie
 • Hanteren (eigen) emoties (frustratie, verwerking, opvang, nazorg)
 • Leidinggeven met gezag
 • Teamontwikkeling (samen deze training volgen!)

Waarom voor de assistent(e)?

 • Frontlinie- en bufferfunctie (veilig werken, vertrouwen)
 • Collegiale opvang en netwerk (elkaar kunnen ondersteunen na een calamiteit)
 • Preventieve functie (betrokkenheid, klantgerichtheid, burn-out, verzuim)
 • Effectief tijdbeheer (grenzen stellen, benoemen emoties, status van afspraken)
 • Teamontwikkeling (samen deze training volgen!).


Programma

 • Basiscommunicatie, patronen, misverstanden, slecht nieuws, conflicten
 • Inzicht, zelfkennis en het beter kennen van elkaar met behulp van teamrollen
 • Vormen van agressie en geweld (m.n. vanuit frustratie en gerichte intimidatie)
 • Innerlijke processen bij het meemaken van agressie (o.a. angst en lichamelijke reacties)
 • Non-verbale communicatie, intuïtie en lichaamswerk
 • Handvatten bij optreden tegen verschillende vormen van agressie
 • De-escalerende vaardigheden en ordegesprekken
 • Onderhandelvaardigheden (waar zinvol een conflict ombuigen naar een onderhandelkwestie)
 • Zelfcontrole en het hanteren van agressie in de interactie (van emotioneel naar professioneel)
 • Elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden
 • Niet-functionele gedachten/emoties relativeren (RET)
 • Proces van verwerking na het meemaken van agressie en geweld
 • Collegiale opvang na incidenten en calamiteiten


Bijzonderheden

Alleen op aanvraag
Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 8 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.


Accreditatie:
Accreditatie onbekend

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Incompany,

Meer nascholingen van LHV Academie

Uitgelicht