Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Werksessies stakeholdersbeleid voor kringbesturen

Incompany,
4 punten
Standaardtarief
Onbekend
Dinsdag 3 oktober 2023
Meer info & inschrijven

Huisartsenorganisaties werken steeds meer samen. Dit gebeurt landelijk. Denk bijvoorbeeld aan de rol van verschillende huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen, VPH) bij het opstellen van het Hoofdlijnenakkoord. Maar ook regionaal werken kringen en andere eerstelijnsorganisaties steeds meer met elkaar samen.

Als LHV willen we samenwerken met de regionale en landelijke partners. Door te verbinden kunnen we van elkaar leren, processen samen efficiënter inrichten (schaalvergroting) en met elkaar een krachtiger signaal afgeven. Maar hoe pak je dat aan? Er zijn immers gedeelde maar ook tegengestelde belangen.
De kaarten liggen op tafel of worden tegen de borst gehouden. Hoe wint u de andere partij voor uw ideeën? Om u hiervoor handvatten te geven biedt de LHV Bestuursacademie twee werksessies inclusief een uitgebreid stappenplan aan.

Eén werksessie (4 accreditatiepunten) is in 2020 gratis. Wilt u ook een tweede werksessie volgen? Dan is dit ook gratis, mits u in 2020 niet al een ander groepstraject heeft gevolgd van de Bestuursacademie. Heeft u al wel van dit aanbod gebruik gemaakt, dan betaalt u als kring wel de vermelde kosten.* Een korte omschrijving van de werksessies leest u hieronder.

Leerdoel

Werksessie 1

  • U leert als kringbestuur uw visie en ambitie in de regio te formuleren
  • U leert te bepalen waar u naar toe wilt en wat u wilt bereiken binnen de kaders van het basistakenpakket
  • U krijgt kaders en handvatten om hier later als kringbestuur mee aan de slag te gaan

Werksessie 2

  • U heeft als kringbestuur basiskennis van effectief stakeholdersbeleid
  • U kent als kringbestuur (de beweegredenen van) de belangrijkste stakeholders in de regio
  • U leert goede gesprekstechnieken om de samenwerking met stakeholders op te bouwen
  • U heeft een concreet strategisch plan van aanpak op een relevant onderwerp

Inhoud workshop

Inhoud werksessie 1: Positionering van de kring in de regio
In werksessie 1, werken we met u in 4 uur aan helderheid over de positionering van uw kring in de regio. We geven samen antwoord op de volgende vragen: welke rol en taken heeft het kringbestuur ten opzichte van andere huisartsen- of eerstelijnsorganisaties in de regio? Wat is de ambitie van de kring in de regio? Op welke thema’s gaat u zich richten als kringbestuur (korte en lange termijn)? En welke onderwerpen laat u over aan andere huisartsenpartijen?
Kortom: wat is uw opdracht in de regio en welke rol heeft u hierin? Ook om met stakeholdersbeleid aan de slag te gaan (werksessie 2) is het noodzakelijk dat de kring de eigen opdracht in de regio helder heeft.

Het eerste gedeelte van deze werksessie bestaat uit een begeleide dialoogsessie met de groep. We brengen de belangrijkste thema’s in de regio in kaart en bepalen welke rollen en taken er zijn weggelegd voor de huisartsen- en eerstelijnsorganisaties in de regio.

Het tweede onderdeel tijdens deze werksessie is het vaststellen van de andere stakeholders in uw regio. We brengen ze in kaart en beschrijven hun rol en positie in de regio. We verbinden de analyse van de thema’s aan de stakeholders in de regio. Welke (huisartsen-)organisaties zijn bij welke thema’s betrokken en/of hebben een sleutelrol? En welke thema’s zijn nog niet geborgd bij een of meerdere stakeholders? Is er een eigenaar aan te wijzen voor elk onderwerp?

U gaat naar huis met een aanzet voor strategie. Dit kan gelijk dienen als input of herijking voor organisatiestructuren in uw regio en/of uw jaarplan.

Inhoud werksessie 2: Bepalen stakeholdersbeleid kringbestuur
In werksessie 2 leert u de basis van ‘stakeholdersmanagement’. U werkt aan een concreet inhoudelijk thema of plan van aanpak voor de samenwerking met de belangrijkste stakeholders in de regio. Waar begint u met het aan de man brengen van uw ideeën? Wat zijn de do’s & dont’s?

We starten met een korte verdieping op de theorie van samenwerken en effectief stakeholdersbeleid. Vooraf heeft u in een intakegesprek met trainer Janneke Steijns een concreet thema gekozen waarop u uw stakeholdersbeleid wilt richten.
Na de theoretisch inleiding werken we voor dit thema een stakeholdersbeleid uit. Daarbij doorlopen we het stappenplan dat u vooraf heeft ontvangen. Hiermee brengen we in kaart hoe u gaat samenwerken met andere partijen in de regio. Bijvoorbeeld als het gaat om complexe vraagstukken als arbeidsmarktproblematiek, zorg voor kwetsbare ouderen en ANW-problematiek. Het is belangrijk om als kring gericht samen te werken met uw stakeholders in de regio (zoals het ziekenhuis, VVT of de gemeente).

Randvoorwaarden om deze werksessie te doen zijn dat u:

-als kringbestuur uw positie in de regio hebt bepaald
-helder hebt welke thema’s spelen in de regio
-hebt bepaald op welke thema’s de kring zich gaat richten en welke worden overgelaten aan andere huisartsenorganisaties.

Werksessie 1 kan u helpen om bovenstaande zaken helder te krijgen.

Deze werksessie levert u een concreet plan op: wat gaat u daadwerkelijk doen? Met wie gaat u in gesprek en op welke manier? Tegelijk leert u een methodiek die u ook kan toepassen op andere thema’s.


Accreditatie:
Accreditatie onbekend

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Incompany,

Meer nascholingen van LHV Academie

Uitgelicht