Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Advertentiebeleid

Huisarts-Nascholing.nl is voor huisartsen gratis te gebruiken dankzij advertentie-inkomsten. Op zowel de website als in de e-alert is een vaste positie gereserveerd voor adverteerders. Advertenties zijn daarmee volledig onafhankelijk van de getoonde nascholingen.

We hebben voor dit model gekozen om het aanbod voor huisartsen volledig en onbevooroordeeld te laten zijn. De aanbieders van nascholingen worden gratis opgenomen, we sluiten geen aanbieders uit en er is geen mogelijkheid om "voorgetrokken" te worden met een gesponsord resultaat. De huisarts bepaalt zelf welke nascholingen hij/zij wil zien.

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden op Huisarts-Nascholing.nl? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl