Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Arts en Gezin | Herfstvakantie nascholing Texel

Locatie Onbekend
12 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 1850.00
zie volledige prijzen op website
Zonder korting voor AIOS
Maandag 28 oktober 2024
t/m
Vrijdag 1 november 2024
Meer info & inschrijven

Beste collega,
Nascholen op Texel.

In de herfstvakantie hebben wij weer een vernieuwd en interessant programma samengesteld. In de vorm van interactieve sessies, met veel ruimte voor participatie, zullen wij de volgende onderwerpen behandelen: allergologie, farmacotherapie, infectieziekten, samenwerken in de zorg en tuchtrecht.

De nascholing vindt plaats in het Boutique Hotel Texel op 3,5 kilometer vanaf het Vakantiepark. Bij deze nascholing wordt er alleen in de ochtenduren onderwijs gegeven, op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend, hierdoor blijft er ruimschoots tijd over voor ontspanning.

Buiten het nascholen om kunt u lekker uitwaaien aan het strand en genieten van de karakteristieke sfeer van de Texelse herfst. Texel blijft een uniek en prachtig stukje Nederland waar elke keer weer wat nieuws te beleven valt.

Onderwerpen & sprekers
"Allergologie"

dr. J.N.G. Oude Elberink, internist-allergoloog, UMCG

Allergologie in beweging (nieuwe inzichten en praktische toepassingen)
De ontwikkelingen binnen de allergologie gaan snel. Steeds meer inzichten worden verkregen over de oorzaken van allergieën en methoden voor preventie ervan. Zowel het voorkomen van allergieën als de behandeling ervan, indien ze zich toch voordoen, worden steeds gerichter op de onderliggende oorzaak. In deze interactieve presentatie nemen wij u mee door de recente ontwikkelingen aan de hand van pinda-allergie. Wij onderzoeken de invloed van factoren zoals luchtvervuiling en dieet op het ontstaan van allergieën. Hierbij combineren wij nieuwe theoretische kennis met praktische toepassingen.

Allergieën ontrafeld: Diagnostische Diepgang en Praktische Inzichten
Deze presentatie bouwt voort op de eerdere sessie en biedt verdere inzichten in de diagnostiek van allergieën, met specifieke aandacht voor anafylaxie. Het aantal allergieën neemt toe, maar soms zijn patiënten mogelijk onterecht ervan overtuigd dat ze allergisch zijn voor bepaalde stoffen. Wanneer is er daadwerkelijk sprake van een allergie, met name van een anafylactische reactie? En wanneer is een allergie onwaarschijnlijk? Wij verkennen methoden om dit te bepalen en bieden praktische richtlijnen. U krijgt dieper inzicht in zowel de diagnostiek als de behandeling van (acute) allergische reacties, met een focus op (vermeende) geneesmiddelenallergieën als centraal thema.

"Farmacotherapie"

prof. dr. R.J. van Marum, klinisch geriater-klinisch farmacoloog en bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Medicatiemanagement bij polyfarmacie

Basis van voorschrijven: de six-step. Van patiënt-georiënteerde probleemanalyse naar gewenste behandeling.
Hoe kijk je naar bijwerkingen?
Relativiteit van richtlijnen en RCT's als basis voor farmacotherapie bij complexe problemen.
Gebruik van screeningsinstrumenten zoals de STRIP en de STOPP/START methode.
Afbouwen van medicatie: waarom en hoe doe je dat? Pas op voor doorschieten in therapeutisch nihilisme.

Veilig psychofarmaca voorschrijven en afbouwen in de 1e-lijn

Hoe kom je tot de keuze voor een psychofarmacon bij bijv. slaapstoornissen of onrust bij mensen met dementie als de richtlijnen onduidelijk zijn?
Wat zijn de risico's van psychofarmaca en hoe ga ik daar mee om (denk aan QTc-verlenging, sedatie, orthostase)?
Hoe kan ik psychofarmaca (ongeacht de indicatie) veilig en succesvol afbouwen? Zijn taperingstrips het antwoord?

"Infectieziekten bij kinderen"

dr. R.P. Venekamp, huisarts & Associate Professor, UMC Utrecht

Alledaagse infectieziekten bij kinderen in de huisartsenpraktijk: van praktijk naar wetenschap en vice versa
De voordracht zal starten met een interactief mini-college 'berekenen en interpretatie van wetenschappelijke getallen'. Na deze introductie bent u in staat om zelf wetenschappelijke getallen te berekenen en deze op een juiste manier te interpreteren én te communiceren met uw patiënten. Deze achtergrondkennis zal goed van pas komen bij het vervolg van de voordracht waarin u kennis zult nemen van de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen omtrent de preventie en behandeling van alledaagse infectieziekten bij kinderen in de huisartsenpraktijk.

Hoe is het beleid zoals geformuleerd in de huidige NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen historisch tot stand gekomen? En wat zijn de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied qua pijnstilling en antimicrobiële behandeling? Een acuut loopoor: laten lopen of niet? Lokale antimicrobiële therapie, doen of laten? Al deze thema's komen uitgebreid aan bod.

Daarnaast zult u de meest recente ontwikkelingen rondom infecties veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV) vernemen. Dat RSV bij zuigelingen de belangrijkste veroorzaker van (ernstige) bronchiolitis is en dat dit in het RSV seizoen tot piekbelasting in de ziekenhuizen leidt, is algemeen bekend. De ziektelast van RSV infecties bij (oudere) kinderen in de open populatie én de huisartsenpraktijk was opmerkelijk genoeg tot voor kort nauwelijks bekend. Deze voordracht zal u, naast basale achtergrondinformatie over de epidemiologie en pathofysiologie van RSV infecties, voorzien van de meest actuele inzichten op dit terrein. Daarnaast passeren de wetenschappelijke onderbouwing én de implicaties voor de praktijk van het zeer recente advies van de Gezondheidsraad over immunisatie tegen RSV in het eerste levensjaar de revue.
Kortom, na deze voordracht bent u weer helemaal up-to-date!

"Samenwerken in de zorg"

mr. J.J.A. van Boven, jurist, Van Boven juridisch adviesbureau Arnhem

Doorontwikkeling van de samenwerking tussen huisartsen en apothekers: wat is de aanleiding en hoe doe je dat
Vergrijzing in combinatie met te weinig beschikbare zorgverleners vereisen een fundamentele herschikking van het zorglandschap. Huisartsen en apothekers krijgen van het Integraal Zorgakkoord de opdracht om elkaars expertises meer te benutten en nauwer samen te werken. Maar.. dat vereist het beter delen van gegevens. Vormen wet- en regelgeving dan een belemmering, of zijn zij juist de motor voor de samenwerking? Tijdens een interactieve workshop verkennen we met elkaar het landschap.

"Tuchtrecht"

dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog, Gelre Apeldoorn en lid-beroepsgenoot Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle/Groningen
drs. B.R. Schudel, huisarts (n.p.) en lid-beroepsgenoot Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle/Groningen

Tuchtrecht, het hoort erbij!
Het tuchtrecht wordt vaak gezien als een strafinstituut maar dat is het niet; het is bedoeld als kwaliteitsinstrument om de zorg te verbeteren. De impact van een procedure op patiënt en arts is groot, maar kennis over de procedure is beperkt. Het leren van tuchtrechtuitspraken zou veel meer aandacht moeten krijgen bij de beroepsgroepen.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

,

Meer nascholingen van Huygens postacademische nascholingen

Uitgelicht