Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Nascholingen van Medilex

1 - 5 van 5

Complexe ouderenpsychiatrie

Cursus - Medilex - Amersfoort, Locatie Onbekend
Als zorgprofessional krijgt u regelmatig te maken met complexe zorgvragen van uw clienten. Er is sprake van multiproblematiek waarbij somatische en psychische klachten naast elkaar bestaan. Vroegdiagnostiek, differentiaaldiagnostiek en een adequate behandeling zijn van groot belang. Op een thematisc...
20 punten | € 1295.00 | dinsdag 7 september 2021 t/m donderdag 14 oktober 2021 | 10:00u - 16:30u

KOPP - kinderen

Masterclass - Medilex - Online
In Nederland zijn er 577.000 kinderen met ouders met een psychische stoornis of verslavingsproblematiek. Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) of Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV) hebben een verhoogde kans om zelf ook een psychische stoornis of verslavingsproblematiek te ont...
3 punten | € 150.00 | donderdag 16 september 2021

Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik

Training - Medilex - Amersfoort, Locatie Onbekend
Seksueel misbruik is vaak eenzaam leed. Slachtoffers durven er niet over te praten en hulpverleners vinden het moeilijk ernaar te vragen. Meldcodes en het vlaggensysteem geven richting, maar zijn geen oplossing voor de werkelijke drempel: het gesprek aangaan over seksueel misbruik. Hoe kunt u op een...
10 punten | € 895.00 | dinsdag 30 november 2021 t/m woensdag 1 december 2021 | 09:30u - 16:00u

Communicatie bij onverklaarde klachten

Cursus - Medilex - Utrecht, Locatie Onbekend
Datareeks: dinsdag 14 september, dinsdag 28 september, dinsdag 12 oktober. Als behandelaar ziet u regelmatig patienten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). SOLK maken een effectieve benadering voor behandelaren lastig. Hoe krijgt u uw patient mee in het behandelplan?...
15 punten | € 1095.00 | dinsdag 14 september 2021 t/m dinsdag 12 oktober 2021 | 09:30u - 16:00u

Wzd-functionaris in de ouderenzorg

Opleiding - Medilex - Amersfoort, Locatie Onbekend
8-daagse opleiding. De Wzd-functionaris in de ouderenzorg vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op onvrijwillige zorg. U bent een belangrijke waarborg voor de rechtspositie van clienten in de zorg. Is de Wzd goed geimplementeerd? Wordt het stappenplan gevolgd? Is onvrwijllige zorg noodza...
40 punten | € 3950.00 | donderdag 27 mei 2021 t/m donderdag 14 oktober 2021 | 10:00u - 16:00u

1 - 5 van 5

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl