Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
81 - 90 van 758

Vapen | Webinar

Webinar - Leids Congres Bureau - Online
De e-sigaret werd twee decennia geleden op de markt gebracht als hulpmiddel om te stoppen met roken. Inmiddels heeft het product met name aantrekkingskracht op jongeren en jongvolwassenen, mede omdat het beeld is ontstaan dat ‘vapen’ niet zoveel kwaad kan. Om te bepalen wat het effect va...
2 punten | € 99.00 | dinsdag 15 oktober 2024 | Huisartsen | Verpleegkundig specialist
In deze podcast wordt ingegaan op de praktische toepassingen van de Nederlandse richtlijn "Diagnostiek en behandeling van ernstig astma" van de NVALT. Dr. Marijke Amelink, longarts in het Spaarne Gasthuis, en dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts in het Franciscus Gasthuis en Vlietland, praten...
Accreditatie in aanvraag | Gratis | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Congres - Skipr - Utrecht, Nederland
Inmiddels is de Wet zorg en dwang (Wzd) al 4 jaar van kracht. En is er een bestuurlijk akkoord om de uitvoering van de Wzd te vereenvoudigen. Toch wordt de uitvoering van de wet nog steeds als ingewikkeld ervaren. Ondanks dit alles staat het doel van de Wet zorg en dwang nog steeds als een huis: om...
Accreditatie in aanvraag | € 499.00 | vrijdag 6 december 2024 | 09:30u - 16:30u | Huisartsen | Praktijkmanagers

LongGeluiden #7 – Longtransplantatie

Podcast - Chiesi College - Online
In deze podcast willen we de longartsen wegwijs maken in het verwijzen van patiënten voor longtransplantatie.
Geen accreditatie | Gratis | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Congres Acute zorg

Congres - Skipr - Houten, Nederland
Inmiddels is duidelijk dat de uitdagingen binnen de Acute zorg niet op de SEH’s worden opgelost. Als het gaat om het netwerk acute zorg, dan behelst dat de ambulancezorg, de huisartsenposten, de zorgcoördinatiecentra, de thuiszorg, de spoedeisende hulpen. En natuurlijk horen ook de oudere...
Accreditatie in aanvraag | € 499.00 | donderdag 28 november 2024 | 08:45u - 16:30u | Huisartsen | Praktijkmanagers
Inmiddels is de Wet zorg en dwang (Wzd) al 4 jaar van kracht. En is er een bestuurlijk akkoord om de uitvoering van de Wzd te vereenvoudigen. Toch wordt de uitvoering van de wet nog steeds als ingewikkeld ervaren. Ondanks dit alles staat het doel van de Wet zorg en dwang nog steeds als een huis: om...
Accreditatie in aanvraag | € 499.00 | vrijdag 6 december 2024 | Huisartsen | Praktijkmanagers
In deze tijd, waarin vrouwen steeds vaker zelf op zoek gaan naar informatie over anticonceptie, staat u als voorlichter voor nieuwe uitdagingen. De opkomst van sociale media en de invloed van online influencers spelen hierin een grote rol. Jongeren halen hun informatie steeds vaker van platforms als...
Accreditatie in aanvraag | € 65.00 | maandag 16 september 2024 | Huisartsen | Doktersassistentes

Congres Acute zorg

Congres - Zorgvisie Academy - Houten, Nederland
Inmiddels is duidelijk dat de uitdagingen binnen de Acute zorg niet op de SEH’s worden opgelost. Als het gaat om het netwerk acute zorg, dan behelst dat de ambulancezorg, de huisartsenposten, de zorgcoördinatiecentra, de thuiszorg, de spoedeisende hulpen. En natuurlijk horen ook de oudere...
Accreditatie in aanvraag | € 499.00 | donderdag 28 november 2024 | 09:00u - 16:30u | Huisartsen | Praktijkmanagers

Congres Acute zorg

Congres - Skipr - Houten, Nederland
Inmiddels is duidelijk dat de uitdagingen binnen de Acute zorg niet op de SEH’s worden opgelost. Als het gaat om het netwerk acute zorg, dan behelst dat de ambulancezorg, de huisartsenposten, de zorgcoördinatiecentra, de thuiszorg, de spoedeisende hulpen. En natuurlijk horen ook de oudere...
Accreditatie in aanvraag | € 499.00 | donderdag 28 november 2024 | 09:00u - 16:30u | Huisartsen | Praktijkmanagers

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Congres - Skipr - Utrecht, Nederland
Inmiddels is de Wet zorg en dwang (Wzd) al 4 jaar van kracht. En is er een bestuurlijk akkoord om de uitvoering van de Wzd te vereenvoudigen. Toch wordt de uitvoering van de wet nog steeds als ingewikkeld ervaren. Ondanks dit alles staat het doel van de Wet zorg en dwang nog steeds als een huis: om...
Accreditatie in aanvraag | € 499.00 | vrijdag 6 december 2024 | 09:30u - 16:30u | Huisartsen

81 - 90 van 758
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht