Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
81 - 90 van 823
Werkwijze De aangeboden informatie bestaat uit een online gedeelte en een hand-out die u kunt downloaden. De hand-out bevat achtergrondinformatie over DOACs bij atriumfibrilleren. In het online gedeelte deelt dr. R.E. Harskamp met u nieuwe inzichten over DOACs bij atriumfibrilleren en bespreekt casu...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Ileus in de palliatieve fase

E-learning - CME Online - Online
De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase. In de thuissituatie moet hij of zij door uitsluitend te vertrouwen op de anamnese en het lichamelijk onderzoek komen tot een beleid dat palliatie biedt voor de klachten van de patiënt. En dat hij of zij di...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Kindermishandeling signaleren en melden

E-learning - CME Online - Online
Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u kindermishandeling kunt herkennen en welke vormen van kindermishandeling er zijn. Als arts heeft u de plicht om te weten wat u moet doen op het moment dat u denkt aan kindermishande...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

De patiënt met een blaaskatheter

E-learning - CME Online - Online
Katheters zijn een uitkomst voor patiënten die niet kunnen plassen. Katheters geven helaas ook veel problemen. In de dagelijkse praktijk is het vaak de verpleging die blaaskatheterisatie uitvoert, maar juist bij complicaties wordt de arts geraadpleegd. Het is daarom belangrijk dat elke arts com...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Proctologische aandoeningen

E-learning - CME Online - Online
Proctologische aandoeningen komen frequent voor en worden daardoor veel gezien in de huisartsenpraktijk. Desondanks kunt u als huisarts deze aandoeningen als een lastig probleem ervaren. Enerzijds door gêne bij de patiënt, of wellicht ook bij uzelf, en anderzijds door kennishiaten doordat...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Overactieve blaas

E-learning - CME Online - Online
Hardnekkige plasklachten en incontinentieklachten ten gevolge van het overactieve blaassyndroom (OAB) komen veel voor. Deze klachten kunnen een grote impact op de kwaliteit van leven hebben. Daarom is het van belang dat u als arts deze diagnose kunt stellen en over kunt gaan op adequate behandeling...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase. Het hebben van actuele kennis over diagnostiek en beleid op dit terrein is dan van belang, temeer omdat het hierbij veelal gaat om symptomen die door zowel de patiënt als zijn omgeving als zeer bedreigend...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Huntington: klinische en genetische aspecten

E-learning - CME Online - Online
Deze cursus gaat over klinische en genetische aspecten van de ziekte van Huntington. Mayke Oosterloo (neuroloog) en Christine de Die-Smulders (klinisch geneticus) gaan hierover in gesprek. De ziekte van Huntington is een zeldzame en fatale aandoening. U zult in deze cursus symptomen van de aandoenin...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Afweer en weerstand in de arts-patiëntrelatie

E-learning - CME Online - Online
Een patiënt die klaagt maar ook al uw adviezen afwijst, een patiënt die de ernst van zijn ziekte bagatelliseert en niet goed meewerkt aan de behandeling of een patiënt, die terminaal is en niet het naderende einde onder ogen kan zien. In de huisartsenpraktijk heeft u vaak te maken met...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Oogklachten zijn frequent voorkomende klachten in de huisartspraktijk. Een huisarts ziet in een normpraktijk twee tot drie patiënten per week met oogklachten, hieronder vallen niet de refractie-afwijkingen. De meeste consulten zijn eenmalig. Het is belangrijk het onderscheid te kennen tussen on...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

81 - 90 van 823
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht