Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
71 - 80 van 823

Praktische ECG-beoordeling

E-learning - CME Online - Online
Het elektrocardiogram (ecg) geeft veel informatie over de werking van het hart. Het is een non-invasief onderzoek dat eenvoudig in uw praktijk te maken is. De interpretatie en duiding is echter niet zo eenvoudig, maar wel aan te leren en te oefenen. Deze cursus geeft u handvatten. Allereerst in de...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Atriumfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. Door de toegenomen levensverwachting en vergrijzing, zien we atriumfibrilleren steeds vaker op ons spreekuur. Daarnaast zien we ook een verschuiving van zorg naar de eerste lijn. Ook chronische atriumfibrillerenzorg zien we...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Ge-Bu Colchicine bij coronaire hartziekten

E-learning - CME Online - Online
Is het aan te bevelen om een lage dosis colchicine (0,5 mg per dag) voor te schrijven in de secundaire preventie van coronaire hartziekten? Colchicine staat al enige tijd in de belangstelling voor gebruik bij secundaire preventie van coronaire hartziekten en er zijn verschillende studies gedaan naar...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Ge-Bu Cytisinicline bij stoppen met roken

E-learning - CME Online - Online
Het belang van stoppen met roken hoeft inmiddels aan vrijwel niemand meer te worden uitgelegd, maar de succeskans blijft laag. Eerste keuze bij het stoppen met roken is voorlichting en begeleiding. In tweede instantie kan medicamenteuze ondersteuning worden overwogen met onder meer nicotinevervangen...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Autismespectrumstoornis bij ouderen

E-learning - CME Online - Online
Autismespectrumstoornis (ASS) bij ouderen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. In het algemeen is vooral autisme op jonge leeftijd bekend en minder op volwassen of oudere leeftijd, zeker in de groep met een normale tot hoge intelligentie. Toch leidt autisme tot hinder in het maatschappelijk...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Migraine en andere vormen van hoofdpijn

E-learning - CME Online - Online
Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht die bij veel aandoeningen voorkomt. De incidentie van hoofdpijn in de huisartsenpraktijk is 22 per 1000 personen per jaar. Hoofdpijn kan op zichzelf staan, maar ook bij veel aandoeningen voorkomen. Deze cursus gaat vooral over de primaire hoofdpijnsoorten, nie...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
SGLT-2-remmers zijn relatief nieuwe middelen bij diabetes mellitus type 2. Sinds de SGLT-2-remmers beschikbaar kwamen voor de behandeling van diabetes is het gebruik van deze middelen sterk gegroeid. Er zijn inmiddels meta-analyses gepubliceerd die het bewijs uit verschillende gerandomiseerde onderz...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Een gezonde leefstijl: het roer om!

E-learning - CME Online - Online
Het is algemeen bekend dat leefstijl een grote rol speelt bij meer dan 50 % van de aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Over hoe je mensen kan helpen om een stapje te zetten in de richting van gezonde leefstijl is veel minder duidelijk. In deze cursus krijgt u handvatten om leefstijl van pati&euml...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Depressie bij kinderen en jeugdigen

E-learning - CME Online - Online
Depressie is een belangrijk gezondheidsprobleem bij kinderen en met name jongeren. Bij kinderen is depressie relatief zeldzaam met prevalentiecijfers van 0,4% tot 2,5%. Vanaf de puberteit gaan de prevalentiecijfers richting die van volwassenen en wordt de prevalentie gedurende de hele puberteitsfase...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
In 2020 is de Zorgstandaard Dementie herzien. Hierin wordt een visie uiteengezet voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementie vormt het uitgangspunt van deze cursus. Aan bod komen de drie fasen van dementie, waarbij w...
Accreditatie in aanvraag | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

71 - 80 van 823
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht