Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
721 - 730 van 758

Duizeligheid in de huisartsenpraktijk

Cursus - CME Online - Online
Duizeligheid komt vaak voor in de huisartsenpraktijk. Veel huisartsen vinden het een lastige klacht om te behandelen. In deze cursus gaan we uitgebreid in op de verschillende vormen van duizeligheid. De NHG-Standaard Duizeligheid uit 2017 dient daarbij als basis. Alle veelvoorkomende aandoeningen di...
Accreditatie in aanvraag | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Vallen komt vaak voor bij ouderen en dit heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, op medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnames en op mortaliteit. Toch is sinds het verschijnen van het HARM-onderzoek (2006) het aantal ziekenhuisopnames wegens fracturen als gevolg van valincidenten onveranderd...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Amyotrofische Laterale Sclerose

Cursus - CME Online - Online
Er zijn vele neurologische ziektebeelden met een chronisch en degeneratief karakter, zoals Ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en de ziekte van Huntington. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) hoort ook in dit rijtje thuis. Een huisarts komt een paar keer tijdens zijn loopbaan met het ziektebee...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Longgeluiden herkennen en interpreteren

Congres - CME Online - Online
De longen zijn goed in beeld te krijgen met röntgenonderzoek, en datzelfde geldt voor de pleuraholte met behulp van echografie. De fysische diagnostiek van de longen blijft desondanks een belangrijke tool voor de arts: ter plekke wordt informatie verkregen op een eenvoudige en goedkope manier;...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Het stellen van de diagnose dementie lijkt gemakkelijk maar levert vaak problemen op voor de huisarts. Het stellen van een diagnose is belangrijk met het oog op het instellen van verdere zorg en begeleiding. Een deel van de huisartsen verwijst daarom de patient voor deze diagnose naar de tweede lijn...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Verantwoord gebruik van opioïden bij pijn

Congres - CME Online - Online
Het opioidgebruik is de laatste jaren flink gestegen. Met name huisartsen schrijven meer opioiden voor. Tussen 2005 en 2015 is het opioïdgebruik in Nederland verzesvoudigd en tot 2018 nam het gebruik elk jaar toe. Hierbij is vooral het voorschrijven bij niet-maligne aandoeningen toegenomen. Bij...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Proctologische aandoeningen

Cursus - CME Online - Online
Proctologische aandoeningen komen frequent voor en worden daardoor veel gezien in de huisartsenpraktijk. Desondanks kunt u als huisarts deze aandoeningen als een lastig probleem ervaren. Enerzijds door gene bij de patient, of wellicht ook bij uzelf, en anderzijds door kennishiaten. Veel klachten ron...
17 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
De huisarts heeft regelmatig te maken met patienten in de palliatief-terminale fase waarbij hij of zij voor de behandeling van soms complexe cardiale of pulmonale problematiek aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van up-to-date kennis over diagnostiek en beleid zijn van doorslaggevende...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Palliatieve sedatie

Cursus - CME Online - Online
In de laatste dagen voor het overlijden van een patient kunt u tot de conclusie komen dat er een indicatie voor continue palliatieve sedatie bestaat. Ook kan het voorkomen dat, ondanks adequate symptoomverlichting, de patient en/of diens familie vraagt om palliatieve sedatie. Wanneer bestaat er nu e...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Hormonale anticonceptie op maat

Cursus - CME Online - Online
De geboorte van de pil is een merkwaardige samenloop van omstandigheden en komt deels door serendipiteit tot stand. Aanpassing van doseringen, werkzame stoffen, verhoudingen, schema s en uiteindelijk ook toedieningswijze hebben tot vandaag een steeds veranderend menu aan beschikbare middelen opgelev...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

721 - 730 van 758
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht