Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
701 - 710 van 758
Volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) hebben de huisartsen een belangrijke rol bij het opsporen van personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en bij het bepalen of deze in aanmerking komen voor interventies. Echter, veelal wordt de ketenzorg voor CVRM-patie...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Een gezonde leefstijl: het roer om!

Cursus - CME Online - Online
Het is algemeen bekend dat leefstijl een grote rol speelt bij meer dan 50 procent van de aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Over hoe je mensen kan helpen om een stapje te zetten in de richting van gezonde leefstijl is veel minder duidelijk. In deze cursus krijgt u handvatten om leefstijl van pat...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Reumatische aandoeningen

Cursus - CME Online - Online
Nascholing voor huisartsen door reumatologen is traditioneel gericht op kennisoverdracht over reumatoide artritis. Andere niet door ongevallen veroorzaakte klachten van het bewegingsapparaat en immuunsysteem worden nauwelijks besproken. Deze cursus richt zich enerzijds op wat kan in de eerste lijn (...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Migraine en andere vormen van hoofdpijn

Cursus - CME Online - Online
Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht die bij veel aandoeningen voorkomt. De incidentie van hoofdpijn in de huisartsenpraktijk is 22 per 1000 personen per jaar. Hoofdpijn kan op zichzelf staan, maar ook bij veel aandoeningen voorkomen. Deze cursus gaat vooral over de primaire hoofdpijnsoorten, nie...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Misselijkheid en braken zijn symptomen die zich regelmatig voordoen bij oncologische patienten in de (pre)terminale fase. De lijdensdruk bij misselijkheid en braken is vaak groot en kan enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Misselijkheid en braken zijn symptomen die vaak lastig te verhelpe...
16 punten | Prijs Onbekend | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Kindermishandeling signaleren en melden

Cursus - CME Online - Online
Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u kindermishandeling kunt herkennen en welke vormen van kindermishandeling er zijn. Als arts heeft u de plicht om te weten wat u moet doen op het moment dat u denkt aan kindermishande...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Na het overlijden van een patient dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer dan alleen onderzoek aan het lijk; er moet vooral ook een oordeel worden gevormd over de aard van overlijden. Bent u overtuigd van een natuurlijk overlijden of bent u dat niet? Welke sp...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Autorijden en dementie

Cursus - CME Online - Online
Autorijden is voor veel mensen belangrijk. Het symboliseert volwassenheid, geeft vrijheid en onafhankelijkheid. Wanneer door ziekte de rijvaardigheid ter discussie komt te staan is dit een uiterst pijnlijke aangelegenheid. Mensen schatten hun eigen rijvaardigheid ondanks cognitieve of lichamelijke a...
17 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Praktische ECG-beoordeling

Cursus - CME Online - Online
Het elektrocardiogram (ecg) geeft veel informatie over de werking van het hart. Het is een non-invasief onderzoek dat eenvoudig in uw praktijk te maken is. De interpretatie en duiding is echter niet zo eenvoudig, maar wel aan te leren en te oefenen. Deze cursus geeft u handvatten. Allereerst in de...
17 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Interculturele palliatieve zorg

Cursus - CME Online - Online
De gemiddelde leeftijd van mensen met een migratieachtergrond in Nederland stijgt, en daarmee de vraag naar palliatieve zorg. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goed...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

701 - 710 van 758
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht