Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
691 - 700 van 758
Welkom bij de cursus Antitrombotica, verdieping en klinische toepassing. In het eerste deel werd de basis besproken om antitrombotica goed te kunnen begrijpen, met specifiek aandacht voor de hemostase en verschillende antitrombotica in de eerste lijn. In dit tweede deel van de cursus zullen veelvoor...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
De huisarts heeft regelmatig te maken met patienten in de palliatief-terminale fase. Het hebben van actuele kennis over diagnostiek en beleid op dit terrein is dan van belang, temeer omdat het hierbij veelal gaat om symptomen die door zowel de patient als zijn omgeving als zeer bedreigend worden erv...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Kinderziektes, vlekjes en vaccins

Cursus - CME Online - Online
Voor veel ouders is huiduitslag en eventuele bijkomende koorts bij hun kind een reden om contact op te nemen met de huisarts. Vaak is de uitslag onschuldig, maar soms is er sprake van een aandoening die behandeld en/of gemeld moet worden. In deze cursus staat infectieus exantheem centraal; dat zijn...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
In de laatste levensfase zijn symptomen als vermoeidheid, anorexie, gewichtsverlies en dehydratie bijna altijd aanwezig. Omdat u regelmatig patienten in deze laatste fase begeleidt dient u de oorzaken en gevolgen van deze symptomen te kennen. Bovendien moet u een rationeel beleid kunnen voeren wanne...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Optimale prenatale zorg

Cursus - CME Online - Online
Huisarts en verloskundige kunnen tegelijkertijd betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere of de pasgeborene. Het is van belang dat de zwangere weet bij wie zij waarvoor terecht kan. Het is daarom belangrijk dat de huisarts weet welke regionale en landelijke protocollen en afspraken er bestaan. Ook...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Een patient die klaagt maar ook al uw adviezen afwijst, een patient die de ernst van zijn ziekte bagatelliseert en niet goed meewerkt aan de behandeling of een patient, die terminaal is en niet het naderende einde onder ogen kan zien. In de huisartsenpraktijk heeft u vaak te maken met mensen die ged...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Organisatie van dementiezorg

Cursus - CME Online - Online
In 2020 is de Zorgstandaard Dementie herzien. Hierin wordt een visie uiteengezet voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementie vormt het uitgangspunt van deze cursus. Aan bod komen de drie fasen van dementie, waarbij w...
16 punten | Prijs Onbekend | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Deze cursus bestaat uit twee delen. In dit eerste deel zal de basis worden besproken om antitrombotica goed te kunnen begrijpen. In detail wordt ingegaan op de normale fysiologie van het vormen van een stolsel oftewel de hemostase. Hierbij komen de verschillen tussen de primaire en secundaire hemost...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Hartfalen

Cursus - CME Online - Online
Hartfalen is een neurohormonale ontregeling die samenhangt met de pompfunctie van het hart. Er zijn tal van verschijningsvormen van hartfalen, wat ertoe leidt dat het een heterogeen ziektebeeld is. Afhankelijk van de verschijningsvorm wordt het ziektebeeld met verschillende diagnostische methoden ge...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Diarree in de palliatieve fase

Cursus - CME Online - Online
De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase. In de thuissituatie moet hij of zij door uitsluitend te vertrouwen op de anamnese en het lichamelijk onderzoek komen tot een beleid dat palliatie biedt voor de klachten van de patient. En dat hij/zij dit beleid...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

691 - 700 van 758
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht