Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
671 - 680 van 724
Misselijkheid en braken zijn symptomen die zich regelmatig voordoen bij oncologische patienten in de (pre)terminale fase. De lijdensdruk bij misselijkheid en braken is vaak groot en kan enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Misselijkheid en braken zijn symptomen die vaak lastig te verhelpe...
16 punten | Prijs Onbekend | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Kindermishandeling signaleren en melden

Cursus - CME Online - Online
Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u kindermishandeling kunt herkennen en welke vormen van kindermishandeling er zijn. Als arts heeft u de plicht om te weten wat u moet doen op het moment dat u denkt aan kindermishande...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Na het overlijden van een patient dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer dan alleen onderzoek aan het lijk; er moet vooral ook een oordeel worden gevormd over de aard van overlijden. Bent u overtuigd van een natuurlijk overlijden of bent u dat niet? Welke sp...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Autorijden en dementie

Cursus - CME Online - Online
Autorijden is voor veel mensen belangrijk. Het symboliseert volwassenheid, geeft vrijheid en onafhankelijkheid. Wanneer door ziekte de rijvaardigheid ter discussie komt te staan is dit een uiterst pijnlijke aangelegenheid. Mensen schatten hun eigen rijvaardigheid ondanks cognitieve of lichamelijke a...
17 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Praktische ECG-beoordeling

Cursus - CME Online - Online
Het elektrocardiogram (ecg) geeft veel informatie over de werking van het hart. Het is een non-invasief onderzoek dat eenvoudig in uw praktijk te maken is. De interpretatie en duiding is echter niet zo eenvoudig, maar wel aan te leren en te oefenen. Deze cursus geeft u handvatten. Allereerst in de...
17 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Interculturele palliatieve zorg

Cursus - CME Online - Online
De gemiddelde leeftijd van mensen met een migratieachtergrond in Nederland stijgt, en daarmee de vraag naar palliatieve zorg. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goed...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
In deze cursus wordt de impact van verstandelijke beperkingen besproken, en vervolgens op welke wijze bij deze doelgroep dementie gediagnosticeerd kan worden. In de inleiding vindt een schets plaats van wat met intelligentie wordt bedoeld, en hoe dit gemeten wordt en over de populatie verdeeld is. E...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Ileus in de palliatieve fase

Cursus - CME Online - Online
De huisarts heeft regelmatig te maken met patienten in de palliatief-terminale fase. In de thuissituatie moet hij of zij door uitsluitend te vertrouwen op de anamnese en het lichamelijk onderzoek komen tot een beleid dat palliatie biedt voor de klachten van de patient. En dat hij of zij dit beleid o...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Dyspareunie bij vrouwen

Cursus - CME Online - Online
Dyspareunie is een veelvoorkomende klacht bij vrouwen en kan een uiting zijn van verschillende aandoeningen. Dyspareunie met een somatische oorzaak (infecties, huidaandoeningen, postmenopauzaal) kan de huisarts meestal goed behandelen en begeleiden. Ook bij de chronische vulvaire pijn, vulvodynie, h...
17 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Geslaagde suicides zijn het spreekwoordelijke topje van de ijsberg: op jaarbasis zijn er honderdduizenden mensen die aan suicide denken en tienduizenden die suicidepogingen doen. Dit vraagt veelvuldig inzet van onder meer huisarts, SEH en crisisdienst GGZ. Inherent aan pogingen is onmiddellijke (lic...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

671 - 680 van 724
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht