Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
661 - 670 van 724

Optimale prenatale zorg

Cursus - CME Online - Online
Huisarts en verloskundige kunnen tegelijkertijd betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere of de pasgeborene. Het is van belang dat de zwangere weet bij wie zij waarvoor terecht kan. Het is daarom belangrijk dat de huisarts weet welke regionale en landelijke protocollen en afspraken er bestaan. Ook...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Een patient die klaagt maar ook al uw adviezen afwijst, een patient die de ernst van zijn ziekte bagatelliseert en niet goed meewerkt aan de behandeling of een patient, die terminaal is en niet het naderende einde onder ogen kan zien. In de huisartsenpraktijk heeft u vaak te maken met mensen die ged...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Organisatie van dementiezorg

Cursus - CME Online - Online
In 2020 is de Zorgstandaard Dementie herzien. Hierin wordt een visie uiteengezet voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementie vormt het uitgangspunt van deze cursus. Aan bod komen de drie fasen van dementie, waarbij w...
16 punten | Prijs Onbekend | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Deze cursus bestaat uit twee delen. In dit eerste deel zal de basis worden besproken om antitrombotica goed te kunnen begrijpen. In detail wordt ingegaan op de normale fysiologie van het vormen van een stolsel oftewel de hemostase. Hierbij komen de verschillen tussen de primaire en secundaire hemost...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Hartfalen

Cursus - CME Online - Online
Hartfalen is een neurohormonale ontregeling die samenhangt met de pompfunctie van het hart. Er zijn tal van verschijningsvormen van hartfalen, wat ertoe leidt dat het een heterogeen ziektebeeld is. Afhankelijk van de verschijningsvorm wordt het ziektebeeld met verschillende diagnostische methoden ge...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Diarree in de palliatieve fase

Cursus - CME Online - Online
De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase. In de thuissituatie moet hij of zij door uitsluitend te vertrouwen op de anamnese en het lichamelijk onderzoek komen tot een beleid dat palliatie biedt voor de klachten van de patient. En dat hij/zij dit beleid...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) hebben de huisartsen een belangrijke rol bij het opsporen van personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en bij het bepalen of deze in aanmerking komen voor interventies. Echter, veelal wordt de ketenzorg voor CVRM-patie...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Een gezonde leefstijl: het roer om!

Cursus - CME Online - Online
Het is algemeen bekend dat leefstijl een grote rol speelt bij meer dan 50 procent van de aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Over hoe je mensen kan helpen om een stapje te zetten in de richting van gezonde leefstijl is veel minder duidelijk. In deze cursus krijgt u handvatten om leefstijl van pat...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Reumatische aandoeningen

Cursus - CME Online - Online
Nascholing voor huisartsen door reumatologen is traditioneel gericht op kennisoverdracht over reumatoide artritis. Andere niet door ongevallen veroorzaakte klachten van het bewegingsapparaat en immuunsysteem worden nauwelijks besproken. Deze cursus richt zich enerzijds op wat kan in de eerste lijn (...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Migraine en andere vormen van hoofdpijn

Cursus - CME Online - Online
Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht die bij veel aandoeningen voorkomt. De incidentie van hoofdpijn in de huisartsenpraktijk is 22 per 1000 personen per jaar. Hoofdpijn kan op zichzelf staan, maar ook bij veel aandoeningen voorkomen. Deze cursus gaat vooral over de primaire hoofdpijnsoorten, nie...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

661 - 670 van 724
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht