Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
651 - 660 van 724

SGLT2-remmers bij diabetes mellitus type 2

E-learning - Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik - Online
Deze e-learningcursus gaat over SGLT2-remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. De cursus gaat uitgebreid in op de effectiviteit, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties, gebruiksvoorschriften en kosten en vergoedingsvoorwaarden van SGLT2-remmers. Om de cursus te kunnen volgen...
1 punt | Gratis | dinsdag 31 december 2024 | Huisartsen
Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen behoren tot de grootste problemen binnen de gezondheidszorg in Nederland. Chronisch alcoholgebruik kan ernstige gevolgen hebben op zowel individueel als maatschappelijk vlak. Een van de gevolgen is het syndroom van Korsakov. Iedere specialist ouderengeneesk...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Depressie bij kinderen en jeugdigen

Cursus - CME Online - Online
Depressie is een belangrijk gezondheidsprobleem bij kinderen en met name jongeren. Bij kinderen is depressie relatief zeldzaam met prevalentiecijfers van 0,4 procent tot 2,5 procent. Vanaf de puberteit gaan de prevalentiecijfers richting die van volwassenen en wordt de prevalentie gedurende de hele...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Seksueel misbruik bestaat in vele vormen en is veelvoorkomend. Het is daarom belangrijk om te weten welke signalen zouden kunnen passen bij doorgemaakt seksueel misbruik en welke stappen moeten worden genomen wanneer hieraan wordt gedacht. Het is van belang het Centrum Seksueel Geweld te kennen en t...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Oogklachten zijn frequent voorkomende klachten in de huisartspraktijk. Een huisarts ziet in een normpraktijk twee tot drie patiënten per week met oogklachten, hieronder vallen niet de refractie-afwijkingen. De meeste consulten zijn eenmalig. Het is belangrijk het onderscheid te kennen tussen on...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Autismespectrumstoornis bij ouderen

Cursus - CME Online - Online
Autismespectrumstoornis (ASS) bij ouderen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. In het algemeen is vooral autisme op jonge leeftijd bekend en minder op volwassen of oudere leeftijd, zeker in de groep met een normale tot hoge intelligentie. Toch leidt autisme tot hinder in het maatschappelijk...
16 punten | € 449.00 | vrijdag 26 september 2025 | Huisartsen
Welkom bij de cursus Antitrombotica, verdieping en klinische toepassing. In het eerste deel werd de basis besproken om antitrombotica goed te kunnen begrijpen, met specifiek aandacht voor de hemostase en verschillende antitrombotica in de eerste lijn. In dit tweede deel van de cursus zullen veelvoor...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
De huisarts heeft regelmatig te maken met patienten in de palliatief-terminale fase. Het hebben van actuele kennis over diagnostiek en beleid op dit terrein is dan van belang, temeer omdat het hierbij veelal gaat om symptomen die door zowel de patient als zijn omgeving als zeer bedreigend worden erv...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Kinderziektes, vlekjes en vaccins

Cursus - CME Online - Online
Voor veel ouders is huiduitslag en eventuele bijkomende koorts bij hun kind een reden om contact op te nemen met de huisarts. Vaak is de uitslag onschuldig, maar soms is er sprake van een aandoening die behandeld en/of gemeld moet worden. In deze cursus staat infectieus exantheem centraal; dat zijn...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
In de laatste levensfase zijn symptomen als vermoeidheid, anorexie, gewichtsverlies en dehydratie bijna altijd aanwezig. Omdat u regelmatig patienten in deze laatste fase begeleidt dient u de oorzaken en gevolgen van deze symptomen te kennen. Bovendien moet u een rationeel beleid kunnen voeren wanne...
16 punten | € 449.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

651 - 660 van 724
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht