Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
441 - 450 van 625

Acute psychiatrie

E-learning - NHG - Online
Acute psychiatrie komt betrekkelijk weinig voor, waardoor u er als huisarts mogelijk niet veel ervaring mee heeft. Hoe u contact maakt met verwarde patienten, de veiligheid borgt voor alle betrokkenen en diagnostiek en beleid voert, leert u in deze nascholing.
2 punten | € 37.00 | zondag 31 december 2023 | Huisartsen
In de e-learning Zorgwetgeving en de Wet kwaliteit klachten en geschillenzorg (Wkkgz) leer je wat jouw wettelijke verplichtingen zijn van de Wkkgz betrekking hebbend op calamiteiten, klachten en geschillen. Belangrijk om te weten omdat jij er in de uitoefening van je vak mee geconfronteerd kan worde...
Accreditatie in aanvraag | € 75.00 | zondag 31 december 2023 | Huisartsen

Astma bij volwassenen

E-learning - NHG - Online
In de e-learning Astma bij volwassenen neemt u aan de hand van praktische casussen de behandelstappen bij astma door. Ook komen de epidemiologie en pathofysiologie van astma komen kort aanbod, als ook de verschillen met COPD.
2 punten | € 37.00 | zondag 31 december 2023 | Huisartsen

SOA

E-learning - DOKh - Online
Op SOA’s zit niemand te wachten. Een ongenodigde gast is echter snel overgedragen en maakt de passionele intimiteit minder smakelijk. Preventie is niet heel sexy, maar wel heel effectief. Met communicatietips en informatie over partnerwaarschuwing zetten u de preventieknop weer aan. Bij wie, m...
2 punten | € 90.00 | zondag 31 december 2023 | Huisartsen

Overspanning en burn-out

E-learning - NHG - Online
Deze e-learning gaat onder meer over de diagnostiek in de crisisfase van overspanning. Ook consultvaardigheden, de 3 fasen van herstel en de samenwerking met de bedrijfsarts komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast gaat de e-learning in op burn-out bij de huisarts zelf; een collega vertelt over zijn...
2 punten | € 37.00 | zondag 31 december 2023 | Huisartsen

Stoppen met roken

Congres - NHG - Online
Stoppen met roken is in alle levensfases zinvol: van primaire preventie tot therapeutische interventie en om complicaties te voorkomen. Een kort stoppen-met-rokenadvies van een arts is al effectief: 1 op de 40 patiënten stopt op grond hiervan definitief. In deze e-learning leert u meer over de...
1 punt | Gratis | zondag 31 december 2023 | Huisartsen

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

E-learning - MedNet - Online
Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn. Login Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan...
Accreditatie in aanvraag | Gratis | zondag 31 december 2023 | Huisartsen

Angst en depressie

E-learning - NHG - Online
In de NHG E-learning Angst en depressie maakt u kennis met patiënten die kampen met angstklachten en/of depressieve klachten. Aan de hand van interactieve casussen en informatieve films frist u uw kennis op over de diagnostiek van angst- en somberheidsklachten. Ook leert u wanneer een medicamen...
2 punten | € 37.00 | zondag 31 december 2023 | Huisartsen

Hartfalen

E-learning - NHG - Online
Huisartsen herkennen hartfalen vaak niet, wat kan leiden tot onderbehandeling. Eerdere diagnose kan de kwaliteit van leven voor deze patienten verbeteren. Deze e-learning biedt u praktische informatie over onder meer diagnostiek, beleid en voorwaarden voor optimale multidisciplinaire samenwerking vo...
2 punten | € 37.00 | zondag 31 december 2023 | Huisartsen
Sinds het najaar van 2020 wordt het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen samen met de griepvaccinaties in de huisartsenpraktijk uitgevoerd. Doel van het pneumokokkenvaccinatieprogramma is om ouderen te beschermen tegen ziekte en sterfte door pneumokokken. Deze e-learning is gebasee...
0.5 punt | Gratis | zondag 31 december 2023 | Huisartsen

441 - 450 van 625
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht