Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
421 - 430 van 462

Alledaagse aandoeningen

E-learning - Accredidact - Online
‘De huisarts is de specialist voor alledaagse aandoeningen’ oftewel: de huisarts ziet veel ziektes en kwalen die in de tweede lijn zelden of nooit gezien worden. De basisopleiding van artsen is sterk gericht op grote kwalen als hart- vaatziekten en aandoeningen die de huisarts zelden teg...
2 punten | € 54.30 | Nu beschikbaar

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Web-tv on-demand - MedNet - Online
Patiënten met kanker en een veneuze trombo-embolie zijn een kwetsbare groep, bloedingen en recidief risico moeten bij deze patiënten zeer nauwkeurig overwogen worden.1 Gelukkig geven de huidige richtlijnen daar enig handvat voor.1 Sinds een aantal maanden zijn verschillende nieuwe studies...
Accreditatie in aanvraag | Gratis | Nu beschikbaar

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) komen in alle praktijken regelmatig voor. In achterstandswijken is er vaker samenhang met (meerdere) problemen in het sociaal-maatschappelijke domein. Voor de huisarts levert dat soms een moeilijke en taaie puzzel op. Het is daarom belang...
2 punten | € 69.50 | Nu beschikbaar
Goede behandeling van de snel groeiende groep oude en zeer oude hypertensiepatiënten, dus zonder klachten van de medicatie, met behoud van kwaliteit van leven en een bloeddruk stabiel op streefwaarde, is niet eenvoudig. Interfererende comedicatie, valneiging, verminderde cognitie, risico op ove...
3 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Organiseer je praktijk

Cursus - LHV Academie - Vught, Nederland
Voor een goed georganiseerde praktijk zijn er drie onderdelen die goed geregeld moeten zijn: taken, tools en tijd. Ze komen in deze workshop uitgebreid aan bod. U leert uw werk sneller, slimmer en efficiënter te organiseren en hierdoor creëert u meer rust en overzicht voor uzelf. Leerdo...
3 punten | € 400.00 | donderdag 18 juni 2020 | 16:00u - 20:00u

Organiseer je praktijk

Cursus - LHV Academie - Utrecht, Nederland
Voor een goed georganiseerde praktijk zijn er drie onderdelen die goed geregeld moeten zijn: taken, tools en tijd. Ze komen in deze workshop uitgebreid aan bod. U leert uw werk sneller, slimmer en efficiënter te organiseren en hierdoor creëert u meer rust en overzicht voor uzelf. Leerdo...
3 punten | € 400.00 | dinsdag 17 november 2020 | 16:00u - 20:00u

Veel artsen zijn moe. En jij?

Retraite - Gezonde dokter - Onbekend, Nederland
Steeds meer artsen ervaren stress. Door de toegenomen regeldruk, patiënten met complexe klachten die langer thuis blijven wonen, uitbreiding van het takenpakket en door hoge verwachtingen vanuit de maatschappij. Burn-out ligt op de loer en daarmee het gevoel jezelf kwijt en de regie kwijt te zi...
Accreditatie onbekend | € 2997.00 | zaterdag 18 april 2020 t/m vrijdag 24 april 2020

Leefstijl II - Goede en slechte leefgewoontes

E-learning - Accredidact - Online
Sinds 1950 is de levensverwachting van de Nederlandse bevolking sterk gestegen. Was de levensverwachting van een 65-jarige in 1950 nog maar bijna 15 jaar, in 2016 was deze gestegen tot bijna 20 jaar. De toegenomen levensduur wordt vooral toegeschreven aan de verbeterde hygiëne (riolering, ophal...
2 punten | € 62.25 | Nu beschikbaar

Jeuk bij ouderen

E-learning - CME Online - Online
Jeuk is een complexe sensorische en emotionele gewaarwording, die leidt tot krabgedrag en tot een vicieuze jeuk-krabcirkel, waardoor jeuk vaak moeilijk te behandelen is. Jeuk komt veel voor bij oudere patiënten, alleen al omdat de productie van huidvettende stoffen in de epidermis afneemt me...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Leefstijl II

E-learning - Accredidact - Online
Sinds 1950 is de levensverwachting van de Nederlandse bevolking sterk gestegen. Was de levensverwachting van een 65-jarige in 1950 nog maar bijna 15 jaar, in 2016 was deze gestegen tot bijna 20 jaar. De toegenomen levensduur wordt vooral toegeschreven aan de verbeterde hygiëne (riolering, ophal...
2 punten | € 62.00 | Nu beschikbaar

421 - 430 van 462
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl