Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
371 - 380 van 402

Oncologische revalidatie

Webinar on-demand - Medisch Contact - Online
Nederland die leven met de gevolgen van kanker een revalidatieprogramma. De richtlijn Oncologische Revalidatie (pdf) van het Integraal Kankercentrum Nederland moet daar verandering in brengen. In de volgende uitzending van MCtv, in samenwerking met Oncologie TV, bespreken professionals deze nieuwe r...
1 punt | Prijs Onbekend | vrijdag 31 december 2021

Somatoforme klachten en stoornissen

Webinar on-demand - Medisch Contact - Online
De omgang met patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) valt artsen niet makkelijk, zo blijkt uit de nieuwe richtlijn ‘Somatoforme klachten en stoornissen’. Toch kunnen en moeten zorgverleners met deze patiënten aan de slag. ‘Het raakt de kern van...
1 punt / onderdeel | Prijs Onbekend | t/m donderdag 1 januari 1970

Stoppen met roken

Webinar on-demand - Medisch Contact - Online
Eind 2016 is de richtlijn 'Behandeling van tabaksverslaving' geactualiseerd en op een aantal onderwerpen aangepast. Journalist Sophie Broersen bespreekt deze onderwerpen met een aantal deskundigen. Tevens wordt een casus uitgelicht.
1 punt / onderdeel | Prijs Onbekend | t/m donderdag 1 januari 1970

Verantwoordelijkheid

Webinar on-demand - Medisch Contact - Online
Aan welke voorwaarden moet de samenwerking tussen zorgverleners voldoen? Welke risico's dreigen voor de rechten van de patiënt bij samenwerking? Welke status heeft het medisch dossier bij samenwerking? Wie is ervoor verantwoordelijk, wie houdt het bij en wie heeft toegang? De nascholing...
1 punt / onderdeel | Prijs Onbekend | t/m donderdag 1 januari 1970

Palliatieve sedatie

Webinar on-demand - Medisch Contact - Online
De KNMG-richtlijn over palliatieve sedatie is herzien. Op een aantal punten bleek de praktijk weerbarstiger dan gedacht. De nieuwe richtlijn schept onder meer helderheid over wat een symptoom refractair maakt en welk gewicht existentieel lijden daarbij heeft. Ook de vraag hoe het zit met het inschat...
1 punt / onderdeel | Prijs Onbekend | t/m donderdag 1 januari 1970

Beroertepreventie bij Atriumfibrilleren (AF)

E-learning - Health Investment - Online
Deze e-learning Beroertepreventie bij Atriumfibrilleren (AF) is bedoeld voor huisartsen en apothekers en is door Health Investment ontwikkeld in samenwerking met een redactieraad onder leiding van Dr. Martin Hemels. Deze e-learning duurt ongeveer 1,5 uur en is voor 1,5 punt geaccrediteerd door Accre...
1,5 punten | Gratis | t/m vrijdag 31 december 2021

Schouderklachten deel 1

E-learning - Accredidact - Online
Samenvatting Schouderklachten komen veel voor en kunnen vervelende gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren. De klachten zijn daarnaast vaak langdurig van aard. De meeste schouderklachten (80%) hebben hun oorsprong in de subacromiale ruimte, maar het komt ook voor dat schouderpijn diffuus...
2 punten | Prijs Onbekend | t/m donderdag 1 januari 1970

Feedback geven en ontvangen

Incompany - LHV Academie - Nederland
Een intensieve, confronterende en inspirerende training in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback. Leerdoel Na afloop van de training bent u (beter) in staat om: bewust positie te kiezen...
Accreditatie onbekend | Prijs Onbekend | dinsdag 31 december 2030

Geen agressie in mijn praktijk

Incompany - LHV Academie - Nederland
U kunt bij de uitvoering van uw werk te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld en de gevolgen ervan. In deze training leert u hoe u verschillende vormen van geweld herkent, hoe u daar effectief op reageert en hoe u collegiale opvang biedt na incidenten. Leerdoel Herkennen en beoordele...
Accreditatie onbekend | Prijs Onbekend | dinsdag 31 december 2030

Dossiervoering

E-learning - CME Online - Online
Iedere huisarts heeft de plicht een dossier bij te houden met daarin de medisch relevante informatie van zijn patiënten. Van veel informatie is zonder meer duidelijk dat die in een medisch dossier hoort. Het wordt lastiger om een keuze te maken bij informatie die misschien niet alledaags is of...
2 punten | Gratis | t/m zaterdag 5 februari 2022

371 - 380 van 402
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl