Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
361 - 370 van 388

Adequaat handelen bij scoliose

E-learning - CME Online - Online
In Nederland hebben circa 60.000 patiënten een bocht in de wervelkolom – en er komen per jaar zo’n 1.000 patiënten bij. Scoliose komt voornamelijk voor bij adolescenten en voornamelijk bij meisjes. Ongeveer 0,3% van onze bevolking heeft een verkromming met een bocht van meer da...
3 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Alledaagse aandoeningen

E-learning - Accredidact - Online
‘De huisarts is de specialist voor alledaagse aandoeningen’ oftewel: de huisarts ziet veel ziektes en kwalen die in de tweede lijn zelden of nooit gezien worden. De basisopleiding van artsen is sterk gericht op grote kwalen als hart- vaatziekten en aandoeningen die de huisarts zelden teg...
2 punten | € 54.30 | Nu beschikbaar

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Web-tv on-demand - MedNet - Online
Patiënten met kanker en een veneuze trombo-embolie zijn een kwetsbare groep, bloedingen en recidief risico moeten bij deze patiënten zeer nauwkeurig overwogen worden.1 Gelukkig geven de huidige richtlijnen daar enig handvat voor.1 Sinds een aantal maanden zijn verschillende nieuwe studies...
Accreditatie in aanvraag | Gratis | Nu beschikbaar

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) komen in alle praktijken regelmatig voor. In achterstandswijken is er vaker samenhang met (meerdere) problemen in het sociaal-maatschappelijke domein. Voor de huisarts levert dat soms een moeilijke en taaie puzzel op. Het is daarom belang...
2 punten | € 69.50 | Nu beschikbaar
Goede behandeling van de snel groeiende groep oude en zeer oude hypertensiepatiënten, dus zonder klachten van de medicatie, met behoud van kwaliteit van leven en een bloeddruk stabiel op streefwaarde, is niet eenvoudig. Interfererende comedicatie, valneiging, verminderde cognitie, risico op ove...
3 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Organiseer je praktijk

Cursus - LHV Academie - Utrecht, Nederland
Voor een goed georganiseerde praktijk zijn er drie onderdelen die goed geregeld moeten zijn: taken, tools en tijd. Ze komen in deze workshop uitgebreid aan bod. U leert uw werk sneller, slimmer en efficiënter te organiseren en hierdoor creëert u meer rust en overzicht voor uzelf. Leerdo...
3 punten | € 400.00 | dinsdag 17 november 2020 | 16:00u - 20:00u

Leefstijl II - Goede en slechte leefgewoontes

E-learning - Accredidact - Online
Sinds 1950 is de levensverwachting van de Nederlandse bevolking sterk gestegen. Was de levensverwachting van een 65-jarige in 1950 nog maar bijna 15 jaar, in 2016 was deze gestegen tot bijna 20 jaar. De toegenomen levensduur wordt vooral toegeschreven aan de verbeterde hygiëne (riolering, ophal...
2 punten | € 62.25 | Nu beschikbaar

Jeuk bij ouderen

E-learning - CME Online - Online
Jeuk is een complexe sensorische en emotionele gewaarwording, die leidt tot krabgedrag en tot een vicieuze jeuk-krabcirkel, waardoor jeuk vaak moeilijk te behandelen is. Jeuk komt veel voor bij oudere patiënten, alleen al omdat de productie van huidvettende stoffen in de epidermis afneemt me...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Leefstijl II

E-learning - Accredidact - Online
Sinds 1950 is de levensverwachting van de Nederlandse bevolking sterk gestegen. Was de levensverwachting van een 65-jarige in 1950 nog maar bijna 15 jaar, in 2016 was deze gestegen tot bijna 20 jaar. De toegenomen levensduur wordt vooral toegeschreven aan de verbeterde hygiëne (riolering, ophal...
2 punten | € 62.00 | Nu beschikbaar

Seksueel overdraagbare aandoeningen

E-learning - CME Online - Online
Deze cursus gaat over seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). In deze cursus kijken we onder andere aan de hand van een casus uit de praktijk naar zaken die van belang zijn bij de anamnese, diagnose van seksueel overdraagbare aandoeningen en het te voeren beleid bij soa. Hierbij komen enkele aspe...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

361 - 370 van 388
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl