Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
321 - 330 van 337

Geldstromen

E-learning - Medical Business - Online
No pay, no cure? Microlearning Geldstromen Patientenstops. Zorgplafonds. Omzetplafonds. Begrippen die je wellicht ooit een keer voorbij hebt horen komen. Maar wat betekenen ze eigenlijk? Mag een ziekenhuis patiënten weigeren bij het bereiken van een omzetplafond? En wat als de zorgaanbi...
Geen accreditatie | Gratis | t/m zondag 31 december 2023

Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

E-learning - Bohn Stafleu van Loghum - Online
Deze e-learningmodule is gebaseerd op de nieuwe richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen van Verenso. Deze compleet herziene richtlijn is geschreven vanwege het dilemma bij de atypische ziektepresentatie bij kwetsbare ouderen én het ontbreken van een gouden standaard op basis waarvan...
2 punten | € 17.95 | t/m zondag 31 december 2023

Vitaal bedreigd volwassene - voor artsen

E-learning - Bohn Stafleu van Loghum - Online
Elke dag sterven patiënten in ziekenhuizen als gevolg van onbedoelde schade. Door op de eerste signalen van klinische achteruitgang te reageren wordt de kans op overleven vergroot. Het algemene leerdoel bij deze module is het kunnen toepassen van de ABCDE-methodiek bij een vitaal bedreigde pati...
2 punten | € 23.95 | t/m zondag 31 december 2023

ECG’s interpreteren - Acute situaties

E-learning - Bohn Stafleu van Loghum - Online
Wanneer patiënten in nood zijn, bijvoorbeeld omdat ze hemodynamisch instabiel zijn, is de huisartsenpraktijk meestal geen plaats om een ECG te maken. De huisarts probeert de patiënt te stabiliseren en zo spoedig mogelijk ambulancetransport te realiseren. Toch is er een aantal situaties waa...
1 punt | € 30.95 | t/m zondag 31 december 2023

ECG’s interpreteren – Geen klachten

E-learning - Bohn Stafleu van Loghum - Online
In de dagelijkse praktijk worden er regelmatig ECG’s gemaakt zonder dat de patiënt op dat moment klachten heeft. De meerwaarde van het ECG is daarbij niet altijd zo duidelijk, als wanneer het om patiënten met klachten gaat. Toch is het belangrijk om het beoordelen van dergelijke ECG&...
1 punt | € 30.95 | t/m zondag 31 december 2023

Zorgpad Stervensfase -train-de-trainer

Training - IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) - In Company
Duur bijeenkomst: 3 dagdelen verdeeld over 2 dagen IKNL biedt twee mogelijkheden om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het Zorgpad Stervensfase: Incompany (of in netwerkverband) training Zorgpad Stervensfase voor projectleiders en medewerkers die in de organisatie het verbeter...
Accreditatie onbekend | Prijs Onbekend | dinsdag 31 december 2030

'Tijdig spreken over het levenseinde'

Cursus - NHG - In Company
NHG Verkorte StiP-cursus Tijdig spreken over het levenseinde (twee modulen) Wist u dat: driekwart van de Nederlanders duidelijke ideeen heeft over hoe en waar hij wil sterven? bent u op de hoogte van de wensen van uw patient? de meeste zorgverleners en patienten een drempel ervaren om hierove...
4 punten | Prijs Onbekend | dinsdag 31 december 2030

Urgentiedenken

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Deze cursus verschaft u inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist. Dit inzicht is vooral belangrijk voor huisartsen die op de huisartsenpost de telefonische triage ondersteunen door beschikbaar te zijn voor consultatie door de triagist. In deze cursus leert u hoe urgentiedenken verschilt va...
1 punt | € 60.00 | t/m zondag 31 december 2023

Datalekken

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Bewustwording van mogelijke datalekken op jouw werkplek. Je leert mogelijke datalekken herkennen en krijgt handige tips om datalekken te voorkomen. Opbouw: De cursus bestaat uit een korte inleiding. Hierna vier oefencasussen. Doelgroep: Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers in verpl...
Geen accreditatie | € 25.75 | t/m zondag 31 december 2023

Pijn

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
In je dagelijkse praktijk kom je vaak patiënten met pijn tegen. Het is belangrijk om te zorgen dat een patiënt zo comfortabel mogelijk is door adequate pijnbestrijding. Daarvoor is basiskennis over pijn essentieel. Je moet weten wat pijn doet, hoe het tot stand komt, wat de gevolgen en de...
Accreditatie in aanvraag | € 25.75 | t/m zondag 31 december 2023

321 - 330 van 337
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl