Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
91 - 100 van 686
Volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) hebben de huisartsen een belangrijke rol bij het opsporen van personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en bij het bepalen of deze in aanmerking komen voor interventies. Echter, veelal wordt de ketenzorg voor CVRM-pati&...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Tijdens het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) bespreken huisartsen en apothekers actuele onderwerpen om gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten en richtlijnen. Dit FTO-materiaal is bedoeld voor een bijeenkomst van ongeveer twee uur. Werkwijze De aangeboden informatie bestaat uit een online gedeel...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Kinderziektes, vlekjes en vaccins

E-learning - CME Online - Online
Voor veel ouders is huiduitslag en eventuele bijkomende koorts bij hun kind een reden om contact op te nemen met de huisarts. Vaak is de uitslag onschuldig, maar soms is er sprake van een aandoening die behandeld en/of gemeld moet worden. In deze cursus staat infectieus exantheem centraal; dat zijn...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

COPD

E-learning - CME Online - Online
COPD is een aandoening met een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Voor het bepalen van de optimale zorg met aandacht voor de kwaliteit van leven, blijkt niet de indeling naar ernst op basis van de FEV1, maar de ziektelast een betere maatstaf. Deze inzichten zijn meegenomen in...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Pijn is een onaangename sensorische of emotionele ervaring samenhangend met actuele of potentiële weefselbeschadiging of beschreven in termen van een dergelijke beschadiging (International Association for Study of Pain, 1994). Een meer pragmatische definitie van pijn is ‘pijn is datgene w...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Suïcidaliteit: signaleren en interveniëren

E-learning - CME Online - Online
Geslaagde suïcides zijn het spreekwoordelijke topje van de ijsberg: op jaarbasis zijn er honderdduizenden mensen die aan suïcide denken en tienduizenden die suïcidepogingen doen. Dit vraagt veelvuldig inzet van onder meer huisarts, SEH en crisisdienst GGZ. Inherent aan pogingen is onm...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Palliatieve sedatie

E-learning - CME Online - Online
In de laatste dagen voor het overlijden van een patiënt kunt u tot de conclusie komen dat er een indicatie voor continue palliatieve sedatie bestaat. Ook kan het voorkomen dat, ondanks adequate symptoomverlichting, de patiënt en/of diens familie vraagt om palliatieve sedatie. Wanneer besta...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
In deze cursus wordt de impact van verstandelijke beperkingen besproken, inclusief hoe bij deze doelgroep omgegaan moet worden met een vermoeden van dementie. In de inleiding vindt een schets plaats van wat met intelligentie bedoeld wordt, en hoe deze gemeten wordt en over de populatie verdeeld is....
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen
Welkom bij de cursus ‘Antitrombotica: verdieping en klinische toepassing’. In het eerste deel werd de basis besproken om antitrombotica goed te kunnen begrijpen, met specifiek aandacht voor de hemostase en verschillende antitrombotica in de eerste lijn. In dit tweede deel van de cursus z...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

Eczeem bij de oudere patiënt

E-learning - CME Online - Online
De verouderde huid gaat vaak gepaard met jeukende en eczemateuze huidaandoeningen. Bij ouderen kan het moeilijk zijn om de oorzaak van de eczemateuze huidaandoening te herkennen, vanwege de brede differentiële diagnose en de frequente comorbiditeit en polyfarmacie. Jeuk is de meest voorkomende...
16 punten | € 473.00 | woensdag 31 december 2025 | Huisartsen

91 - 100 van 686
- ADVERTENTIE -

Uitgelicht