Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
451 - 458 van 458
De overheid wil dat personen die (deels) afhankelijk zijn van zorgverlening, zelfstandig invloed op die zorgverlening kunnen uitoefenen. Voor dit doel is in 1996 de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) in het leven geroepen. Cliënten van instellingen in de gezondheids-, oud...
1 punt | € 23.00 | Nu beschikbaar

Gedrag veranderen in 10 minuten

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
GEDRAGSVERANDERING IN TIEN MINUTEN E-learning in combinatie met een klassikale training. Hoe krijgt u de patiënt/cliënt in korte tijd tijdens een consult in beweging en medeverantwoordelijk voor zijn of haar eigen ziekteherstel? Deze training is in de kern gebaseerd op het bewezen effe...
4 punten (in aanvraag) | € 249.50 | Nu beschikbaar

ADEPD Masterclass

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
De cursus ADEPD masterclass is het logische vervolg op de e-learning module ADEPD awareness. De makers van deze cursus hebben naar aanleiding van vragen collega’s een masterclass ADEPD verzorgd en deze omgebouwd tot e-learning. De uitgangspunten hierbij zijn: Wat betekent ADEPD voor de waarnee...
1 punt | € 58.20 | Nu beschikbaar

Gezondheidsrecht - Wet bescherming persoonsgegevens - Wbp

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Iedereen heeft het recht te weten waarom en hoe een organisatie persoonsgegevens verwerkt. Rechten over persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wbp. Soms kunnen personen hun persoonsgegevens laten blokkeren, bijvoorbeeld bij misbruik. Dienstverleners zijn daarom wettelijk verplicht persoonsgegevens g...
1 punt | € 25.75 | Nu beschikbaar
In de e-learning module Wet Bopz wordt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) toegelicht. In de Wet Bopz is omschreven wanneer iemand onvrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis mag worden opgenomen of behandeld. Het voornaamste doel van de Wet Bopz is het bieden van rec...
1 punt | € 25.75 | Nu beschikbaar

Acute allergie

Web-tv on-demand - MedNet CME - Online
Wanneer je als huisarts wordt geconfronteerd met acute allergie, vraagt dat om directe en passende acties. Je wilt weten welke interventie op dat moment noodzakelijk is. Daarnaast is de oorzaak en een eventuele co-morbiditeit bij deze patiënt van belang. Het doel van deze live online nasch...
2 punten | Gratis | Nu beschikbaar

ABCDE Game voor artsen - Playground & Tutorial

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
De serious game abcde-SIM is winnaar van de Nederlandse E-Learning Award 2013. Training in de ABCDE-methode is verplicht voor alle artsen en verpleegkundigen die werken op de Spoedeisende Hulp (SEH's) in Nederland. De abcde-SIM is als eerste serious game in Nederland door de KNMG geaccrediteerd...
Accreditatie onbekend | € 152.00 | Nu beschikbaar

Urine-incontinentie in de huisartspraktijk

E-learning - PHG Online - Online
Urine-incontinentie (UI) is een erg frequent voorkomend probleem. Ondanks dat er goede behandelingsmogelijkheden zijn, blijven veel patiënten onbehandeld. Dit komt omdat veel patiënten geen hulp zoeken bij de huisarts. Maar ook als ze wel hulp zoeken, is de behandeling niet altijd optimaal...
1 punt | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

451 - 458 van 458
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl