Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Interculturele palliatieve zorg: uitdagingen rond het sterfbed

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Standaardtarief
€ 49.00
Dinsdag 27 februari 2024
t/m
Dinsdag 27 februari 2024
Meer info & inschrijven

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het derde en laatste deel. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, waarbij geen hoop wordt ontnomen, met een grote rol van de familie, een helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. In de afgelopen 5 jaar is er een verschuiving ontstaan in de Nederlandse gezondheidszorg. In allerlei sectoren zoals thuiszorg, ziekenhuiszorg en hospicezorg vinden er landelijk meer scholingen plaats over cultuursensitief communiceren. Inmiddels weten steeds meer ziekenhuismedewerkers hoe ze beter met migranten kunnen omgaan in het werk en wat zij belangrijk vinden. Dat wil zeggen dat er meer aandacht en respect is voor de wensen en behoeften van de patiënt. ‘Het recht om niet te weten’ is verleden tijd. ‘Ziekenhuismedewerkers leveren steeds meer zorg op maat,’ zegt geestelijk verzorger Saïda Aoulad Baktit. ‘Migranten beslissen zelf over hun behandeling, ook als ze niet meer behandeld willen worden. Dat respecteren ziekenhuismedewerkers meer, ook al hebben we protocollen en allerlei behandelingen.’ Tijdens dit webinar neemt Saïda je mee in de verschillende rituelen rond het sterfbed. Dagelijks vinden er tal van interculturele misverstanden plaats. Zo is euthanasie in de Islam verboden, omdat dit gelijk staat aan zelfmoord en alleen God of Allah beslist over leven en dood. Wel zijn er mogelijkheden voor pijnstilling en sedatie, maar dat ligt vaak ingewikkeld. Daarnaast zie je binnen sommige culturen opvallend veel bezoekers komen wanneer er een familielid in het ziekenhuis ligt. Met behulp van casuïstiek en filmfragmenten nemen we je mee in de belevingswereld van met name de moslimgemeenschap. Het doel hiervan is om mensen te laten begrijpen wat de achtergrond is van bepaald gedrag en hoe je hiermee om kunt gaan. Als laatste gaan we in op het verbod op euthanasie, hulp bij zelfdoding het mogelijk beëindigen van de behandeling met als gevolg het overlijden van de patiënt (lees: “behandeling gericht op comfort”). Ook is er aandacht voor de omgang met bijvoorbeeld pijnbestrijding en sedatie bij mensen met een andere culturele achtergrond. Wij nodigen alle zorgverleners uit, want iedereen heeft in zijn werk te maken met patiënten die een andere culturele achtergrond hebben. Het webinar is daarom ook bedoeld voor een breed publiek: denk hierbij aan zorgverleners uit zowel de eerste, tweede als derde lijn. Daarnaast is dit webinar ook toegankelijk voor naasten of voor patiënten zelf, ongeacht culturele achtergrond. Het webinar is voor zorgverleners geaccrediteerd, maar toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Online, Online

Meer nascholingen van Carend

Uitgelicht