Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Omgaan met patientengegevens in de zorgpraktijk

1
La Vie Meeting Center - Utrecht, Utrecht
Accreditatie in aanvraag
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Standaardtarief
€ 395.00
Vrijdag 12 mei 2023
t/m
Vrijdag 12 mei 2023
Meer info & inschrijven

Als zorgprofessional verwerkt u elke dag medische gegevens van patienten. Dit raakt vele facetten van uw praktijk, zoals de behandeling van de patient, doorverwijzingen, samenwerking met andere zorgverleners, kwaliteitsregistraties en onderzoek. Ook ontwikkelingen als de toenemende inzet van zorgtechnologie en het verlenen van (multidisciplinaire) zorg binnen (regionale) samenwerkingsverbanden (netwerkzorg) hebben een sterke impact op de omgang met patientgegevens. Het verwerken van patientgegevens is omgeven met zowel algemene voorschriften voor privacy en gegevensbescherming (zoals de AVG en de Nederlandse uitvoeringswet) als zorgspecifieke wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn de Wet BIG, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). In deze cursus staat het (veilig) omgaan met patiëntgegevens centraal. Ingezoomd wordt op de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in de dagelijkse praktijk van de zorgprofessional. Naast een uitleg van bestaande regels wordt ook stilgestaan bij te verwachten wetgeving, zoals het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) Accreditatie in aanvraag

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

La Vie Meeting Center - Utrecht, Utrecht

Meer nascholingen van Medilex

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl