Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Leverziekten Hepatitis B en C - een oplosbaar probleem - 3 jun. 2021

1
Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 39.00
Zonder korting voor AIOS
Donderdag 3 juni 2021
t/m
Donderdag 3 juni 2021
Meer info & inschrijven

Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 500 mensen aan de gevolgen van Hepatitis B en C. In tegenstelling tot HIV, waarvan het sterftegetal al jaren dalende is, vertoont het aantal sterfgevallen bij Hepatitis B geen significante dalende trend. Behandeling – die voor hepatitis B vaak levenslang duurt – voorkomt een hoop ellende. Hepatitis C is nu met korte kuur van 8-12 weken medicatie gebruik goed te genezen.

Met name immigranten uit niet-westersen herkomstlanden hebben een relatief hoog risico op dragerschap. Juist deze groep is momenteel nog niet zo goed in beeld, en zou eigenlijk beter in kaart moeten worden gebracht.

In het tijdig herkennen en behandelen vormen huisartsen de spil, want zij zien deze mensen daadwerkelijk op hun spreekuur.

Omschrijving

Als huisarts kunt u bijdragen aan het in beeld krijgen van het Hepatitis B en C-dragerschap onder uw patiënten via HIS of met behulp van laboratoria. Tijdens dit webinar krijgt u heldere uitleg over hoe u signalen van Hepatitis B en C effectief kunt oppikken, en vervolgonderzoek kunt inzetten. We zien u graag online op 13 mei a.s., waarbij wij ook doktersassistentes en praktijkmedewerkers willen uitnodigen.

Docent

Prof. Dr. Rob de Man, hoogleraar Hepatologie, afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten Erasmus MC, Rotterdam.

Leerdoelen

  • U begrijpt het belang van analyse van patiënten met een afwijkende ALAT.
  • U weet wat de gezondheidswinst is van behandeling van chronische virale hepatitis.
  • U kent de risicogroepen van chronische virale hepatitis. U weet welke nadere diagnostiek nodig is om oorzaak en ernst van de leverziekte op te sporen.
  • U kent de indicaties voor verwijzing naar een leverspecialist en kan de patiënt voorlichten over het belang van het specialistisch onderzoek.
  • U formuleert een beleid voor niet-verwezen en terugverwezen patiënten met een afwijkende ALAT op basis van chronische virale hepatitis.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Kennis en wetenschap
Medisch handelen

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

,

Meer nascholingen van Leerpunt KOEL

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl