Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen

1
Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

In deze cursus worden de meest voorkomende non-melanocytaire huidkankers (basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom) besproken in samenhang met relevante precursors en look-a-likes, zoals M. Bowen en actinische keratosen. Het doel is voornamelijk klinische herkenning en beleid; er zal niet diepgaand worden ingegaan op epidemiologie, pathomechanisme of histologie.

Huidkanker treft 1 op de 5 mensen en 40% van hen krijgt een tweede of volgende tumor doordat grote delen van de huid dezelfde (overmatige) UV-blootstelling hebben gehad (field-cancerisation). De sterfte en morbiditeit is laag, maar het volume (ca. 55.000 gevallen per jaar) drukt zwaar op de (eerstelijns)gezondheidszorg. Actinische keratosen, potentiële voorlopers van plaveiselcelcarcinoom, komen voor bij meer dan 50% van de mannen boven de 70 jaar en 25% van de vrouwen. De behandeling hiervan is veelal lokaal met vloeibare stikstof of met een locaal cytostaticum. Deze toepassing wordt uitgebreid besproken. De behandeling van huidkanker is overwegend chirurgisch en vindt meestal plaats in de tweede lijn. Nederland bestaat sinds 2017 een NHG-Standaard ‘Verdachte Huidafwijkingen’. Deze richtlijn wordt in deze cursus gevolgd.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de verschillende vormen van basaalcelcarcinoom opsommen
  • de verschillende vormen van basaalcelcarcinoom en vroege vormen hiervan herkennen of vermoeden
  • plaveiselcelcarcinoom herkennen of vermoeden
  • het moment herkennen waarop een biopt of verwijzing nodig is voor bevestiging of uitsluiting van de diagnose huidkanker
  • de risicofactoren voor het ontstaan van huidkanker beschrijven
  • ‘photo-aging’ bij een patiënt herkennen en weet u dat dit een blijvende risicofactor is bij alle vormen van huidkanker
  • actinische keratose en ‘field-cancerisation’ herkennen
  • de verschillende behandelopties en de daarbij behorende indicaties noemen
  • de in de eerste lijn toepasbare behandelopties en de daarbij behorende instructie voor patiënten opsommen

Het abonnement voor huisartsen geeft u het recht om met het cursusaanbod maximaal 25 accreditatiepunten per abonnementsjaar te behalen. Een abonnement kost € 599,- per persoon per jaar en wordt afgesloten voor de periode van een jaar.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

,

Meer nascholingen van CME Online

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl