Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Onderzoek van het bewegingsapparaat - Deel 1: De wervelkolom

1
Online
3 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Deze cursus heeft tot doel u vaardigheden aan te reiken om bij patienten met klachten van het bewegingsapparaat effectief onderzoek van de gewrichten uit te voeren, zodat het duidelijk is wat u test en wat de betekenis is van uw bevindingen.

Kennis van de anatomie en daaruit voortkomende bewegingsmogelijkheden is de basis voor een rationeel gewrichtsonderzoek. Daarna komen de algemene richtlijnen voor het beoordelen van een gewricht aan de orde, zoals het beoordelen van de stand, lopen, inspectie, bewegingsonderzoek en palpatie. Vervolgens komt het onderzoek van de wervelkolom aan bod. Hierbij wordt een vaste opbouw gehanteerd: inspectie, bewegingsonderzoek, palpatie, en specifieke onderzoeken. Aan de hand van twee gefilmde consulten wordt aandacht geschonken aan de logica achter het onderzoek: wat is normaal en wat is afwijkend, en aan de betekenis van eventueel afwijkende bevindingen.

De cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de relatie aangeven tussen de vorm van een gewricht en de bewegingsmogelijkheden
  • kunt u de onderdelen van het standaardonderzoek van het bewegingsapparaat benoemen en aangeven in welke volgorde dit wordt uitgevoerd
  • kunt u basisprincipes van het onderzoek van een gewricht benoemen en weet u op welke beoordelingsaspecten u moet letten
  • kunt u met betrekking tot het onderzoek van de wervelkolom benoemen: welke onderzoeken relevant zijn; hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd; hoe de uitkomsten van de onderzoeken klinisch geïnterpreteerd worden en welke de indicaties van specifieke testen zijn, hoe deze worden uitgevoerd en wat de waarde ervan is

Het abonnement voor huisartsen geeft u het recht om met het cursusaanbod maximaal 25 accreditatiepunten per abonnementsjaar te behalen. Een abonnement kost € 599,- per persoon per jaar en wordt afgesloten voor de periode van een jaar.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 3 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

,

Meer nascholingen van CME Online

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl