Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Onderzoek van het bewegingsapparaat - Deel 3: De onderste extremiteit

1
Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Deze cursus heeft tot doel u vaardigheden aan te reiken om bij patiënten met klachten van de onderste extremiteit een effectief onderzoek van de gewrichten uit te kunnen voeren, waarbij u duidelijk is wat u test en wat de betekenis is van uw bevindingen. De cursus biedt u een afwisseling van tekst met casuïstiek, uitleg voor de camera en filmbeelden waarin de besproken onderzoeken worden gedemonstreerd.
Eerst komen de anatomie en daaruit voortkomende bewegingsmogelijkheden van de verschillende gewrichten aan de orde, omdat kennis hiervan de basis is voor een rationeel gewrichtsonderzoek. Daarna wordt het onderzoek van de gewrichten behandeld. Hierbij wordt een vaste opbouw gehanteerd: inspectie, bewegingsonderzoek, palpatie, en specifieke onderzoeken.
Aan de hand van enkele patiëntcasus wordt aandacht geschonken aan de logica achter het onderzoek - wat is normaal en wat is afwijkend - en aan de betekenis van eventuele afwijkende bevindingen.

De cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u voor de heup, knie, en enkel en voet:

  • de globale anatomie en daaruit voortkomende bewegingsmogelijkheden beschrijven
  • het onderzoek van het desbetreffende gewricht uitvoeren
  • de uit het onderzoek verkregen informatie interpreteren
  • de diagnostiek van de belangrijkste aandoeningen verklaren

Het abonnement voor huisartsen geeft u het recht om met het cursusaanbod maximaal 25 accreditatiepunten per abonnementsjaar te behalen. Een abonnement kost € 599,- per persoon per jaar en wordt afgesloten voor de periode van een jaar.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

,

Meer nascholingen van CME Online

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl