Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Bijwerkingen: denkt ú eraan?

1
Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Werking en bijwerkingen van geneesmiddelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel bijwerkingen zijn bekend en opgenomen in de officiele productinformatie van het betreffende middel. De productinformatie is echter gebaseerd op resultaten van klinische onderzoeken en daarmee beperkt. Zo zijn de klinische onderzoeken vaak niet ingericht om bijwerkingen of risico’s op te sporen die weinig voorkomen of die pas na langdurig gebruik optreden. Daarnaast wordt een geneesmiddel vaak onderzocht in een streng geselecteerde onderzoeksgroep, die niet altijd overeenkomt met de daadwerkelijke gebruikers. Het is een taak van artsen en apothekers om alert te zijn op mogelijke bijwerkingen, bekend of onbekend. Nieuwe inzichten uit de praktijk kunnen gebruikt worden om lacunes in de kennis over bijwerkingen op te vullen en geneesmiddelgebruik in Nederland veiliger te maken. In deze cursus krijgt u aan de hand van casuïstiek inzicht in het herkennen van bijwerkingen, handvatten voor het beoordelen van een oorzakelijk verband tussen geneesmiddelgebruik en klachten en weet u welke rol ú heeft in de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de verschillende typen bijwerkingen
  • kunt u geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen in de praktijk herkennen
  • heeft u handvatten voor het beoordelen van het oorzakelijk verband tussen een geneesmiddel en een opgetreden klacht
  • weet u welke rol u heeft in de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland

Het abonnement voor huisartsen geeft u het recht om met het cursusaanbod maximaal 25 accreditatiepunten per abonnementsjaar te behalen. Een abonnement kost € 599,- per persoon per jaar en wordt afgesloten voor de periode van een jaar.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

,

Meer nascholingen van CME Online

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl