Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Wzd-functionaris in de ouderenzorg

1
Regardz de Eenhoorn - Amersfoort, Amersfoort
40 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 3950.00
Woensdag 3 maart 2021
t/m
Vrijdag 11 juni 2021
Meer info & inschrijven

8-daagse opleiding.

De Wzd-functionaris in de ouderenzorg vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op onvrijwillige zorg. U bent een belangrijke waarborg voor de rechtspositie van clienten in de zorg. Is de Wzd goed geimplementeerd? Wordt het stappenplan gevolgd? Is onvrwijllige zorg noodzakelijk? En wat verstaat men onder onvrijwillige zorg?

Vanaf januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. Iedere zorginstelling waar onvrijwillige zorg geleverd wordt, dient een Wzd-f aangesteld te hebben. Tijdens deze opleiding wordt u uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van Wet zorg en dwang en uw functie als WZD-functionaris.

Tijdens acht interactieve contactdagen wordt u door een vakkundig docententeam opgeleid tot een deskundige op het gebied van Wet zorg en dwang. Na deze 8-daagse opleiding heeft u voldoende kennis en inzicht om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de Wzd-functionaris. Hiermee bent u volledig toegerust om de verantwoordelijkheid te nemen inzake onvrijwillige zorg bij cliënten.

Data (onder voorbehoud):
woensdag 3 maart - vrijdag 19 maart - vrijdag 2 april - vrijdag 16 april - vrijdag 30 april - vrijdag 21 mei - woensdag 2 juni - vrijdag 11 juni

Onder andere de volgende thema’s worden behandeld:

  • Inleiding Wet zorg en dwang
  • De rollen, taken en bevoegdheden van de Wzd-functionaris
  • Ethische dilemma's
  • Toetsingskaders IGJ
  • Juridische zaken
  • Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in uw praktijk
  • De rol van het CIZ
  • Rechterlijke machtiging en geneeskundige verklaring

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 40 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Regardz de Eenhoorn - Amersfoort, Amersfoort

Meer nascholingen van Medilex

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl