Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Suicide & Suicidepreventie - 9 mrt. 2021

1
Hotel Theater Figi - Zeist, Zeist
Accreditatie in aanvraag
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 395.00
€275,- online deelname
Zonder korting voor AIOS
Dinsdag 9 maart 2021
van
09:00 tot 16:00
Meer info & inschrijven

Ook online via livestream te volgen!

Iedere dag maken gemiddeld 5 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Onder jongeren is suïcide zelfs de nummer één doodsoorzaak. Wist u dat ruim 1 op de 10 mensen wel eens suïcidale gedachtes heeft gehad?

In de GGZ, de huisartsenzorg, de eerstelijns psychologie maar ook andere organisaties met een maatschappelijke taak, zoals scholen, UWV en gemeenten, is zelfdoding een moeilijk onderwerp om bespreekbaar te maken.

Herken suïcidale gedachtes en weet wat u kunt doen om in gesprek te gaan en hoe te handelen!

Na deze studiedag weet u meer over:

  • Het begrijpen van suïcidaliteit - biologische en psychologische factoren
  • Wat u als hulpverlener kunt doen met de landelijke agenda suïcidepreventie
  • Het belang van postventie - begeleiding na suïcide voor zowel nabestaanden als hulpverleners
  • Waarom en hoe aan te sluiten bij gevoelens van wanhoop
  • Echt contact maken met personen met suïcidale gedachtes
  • Hoe u het gesprek kunt aangaan bij een vermoeden van suïcidaal gedrag of suïcidale gedachtes

Het plenaire ochtendprogramma biedt algemene handvatten omtrent suïcide en is globaal onderverdeeld in de thema's preventie, interventie en postventie. De middag zal bestaan uit interactieve workshops gegeven door 113 zelfmoordpreventie professionals om suïcide bespreekbaar te maken.

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online, via livestream, deel te nemen aan de gehele dag. Meer informatie over de prijzen vindt u bij het tabblad “Kosten en korting”. U kunt uw keuze aangeven bij uw inschrijving.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Accreditatie in aanvraag

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Hotel Theater Figi - Zeist, Zeist

Meer nascholingen van Medilex

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl