Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

WZD-functionaris in de ouderenzorg

Regardz de Eenhoorn - Amersfoort, Amersfoort
40 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 3950.00
Woensdag 2 september 2020
t/m
Vrijdag 8 januari 2021
Meer info & inschrijven

8-daagse opleiding

De WZD-functionaris in de ouderenzorg vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op vrijheidsbeperking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Als WZD-functionaris bent u een belangrijke waarborg voor de rechtspositie van cliënten in de langdurige zorg.

Vanaf januari 2020 is de wet Zorg en dwang van kracht. 2020 is nog een overgangsjaar. Dus tijd voor scholing en implementatie. Tijdens deze opleiding wordt u uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van wet Zorg en dwang.

Tijdens acht interactieve contactdagen wordt u door een vakkundig docententeam opgeleid tot een deskundige op het gebied van wet Zorg en dwang. Na deze 8-daagse opleiding heeft u voldoende kennis en inzicht om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de WZD-functionaris. Hiermee bent u volledig toegerust om de verantwoordelijkheid te nemen inzake onvrijwillige zorg bij cliënten.


Data (onder voorbehoud):
woensdag 2 september - vrijdag 18 september - vrijdag 2 oktober - woensdag 28 oktober - vrijdag 20 november - vrijdag 27 november - vrijdag 11 december - vrijdag 8 januari
Locatie: Regardz De Eenhoorn, Amersfoort

Onder andere de volgende thema’s worden behandeld:

  • Inleiding Wet Zorg en Dwang
  • De rollen, taken en bevoegdheden van de WZD-functionaris
  • Ethische dilemma's
  • Toetsingskaders IGJ
  • Juridische zaken
  • Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in uw praktijk
  • De rol van het CIZ
  • Rechterlijke machtiging en geneeskundige verklaring

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 40 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Regardz de Eenhoorn - Amersfoort, Amersfoort

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl