Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Neurologische problematiek in de palliatieve fase

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van problematiek ten gevolge van hersenmetastasen en van een (dreigende) dwarslaesie aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van actuele kennis over diagnostiek en beleid op dit terrein is dan van doorslaggevende waarde, te meer omdat het hierbij gaat om symptomen die door zowel de patiënt als zijn omgeving als zeer bedreigend worden ervaren. Denk hierbij aan het optreden van insulten, uitvalsverschijnselen, gedragsproblematiek, pijn en/of angst. Symptomen die stuk voor stuk een forse lijdensdruk met zich mee kunnen brengen voor patiënten en hun naasten. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kan de huisarts vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.


Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u bekend met de symptomatologie behorend bij hersenmetastasen en bij een (dreigende) dwarslaesie
  • kunt u de symptomen van hersenmetastasen en een (dreigende) dwarslaesie diagnosticeren
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor een patiënt en zijn/haar naasten in de laatste levensfase
  • kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren bij patiënten met hersenmetastasen en bij patiënten met een (dreigende) dwarslaesie
  • kunt u de patiënt en zijn familie, en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden en de symptomen van hersenmetastasen en van een (dreigende) dwarslaesie

Het abonnement voor huisartsen geeft u het recht om met het cursusaanbod maximaal 25 accreditatiepunten per abonnementsjaar te behalen. Een abonnement kost € 599,- per persoon per jaar en wordt afgesloten voor de periode van een jaar.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl