Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Grijs en van de wijs

NH Hotel Amersfoort, Amersfoort
6 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 395.00
Woensdag 23 september 2020
van
09:00 tot 16:30
Meer info & inschrijven

Dit congres vindt op 14 april ook plaats in Wolvega, Friesland.

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Kom ook naar de elfde, geactualiseerde editie van Grijs en van de wijs in Amersfoort. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? Wat is nieuw?
  • Depressie bij ouderen - symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen
  • Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag - inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
  • Integrale aanpak - samenwerking

In de middag kunt u kiezen uit één van de verdiepingssessies over:

A - Onbegrepen gedrag bij dementie

B - Psychiatrische zorg(en) binnen het verpleeghuis, woonzorgcentrum en thuiszorg


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 6 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

NH Hotel Amersfoort, Amersfoort

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl