Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Publieksdebat: Het roer moet om

LUMC-Campus Den Haag, Den Haag
Accreditatie in aanvraag
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Gratis
Korting voor AIOS
Zaterdag 14 december 2019
van
13:30 tot 17:00
Meer info & inschrijven

Zorg voor samenhang!

Waarom dit debat?
Huisartsen ervaren dagelijks dat de medische hulp voor hun patiënten steeds verder tekort schiet. Het gebrek aan samenhang ondermijnt de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. De huisartsenzorg is de basis, het fundament waarop het zorgstelsel rust. En dat fundament kraakt: oplopende wachttijden in de GGZ, onvoldoende wijkverpleging, tekortschietende palliatieve zorg, niet beschikbare jeugdzorg. Paradoxaal genoeg staat dit naast medische overbehandeling en een ruim aanbod van niet of nauwelijks nuttige zorg: Concurreren en consumeren staan op gespannen voet met samenwerking en solidariteit.

Het gebrek aan daadkracht om heldere keuzes te maken in de organisatie en inrichting van de zorg is schadelijk voor de medische hulp voor met name de meest kwetsbaren. Een politiek die in tijden van (personele) schaarste vasthoudt aan het mantra van een markt met individuele keuzevrijheid voor de consument is blind voor het groeiende gebrek aan gewone goede zorg voor allen. Gezondheidszorg is een publieke voorziening, waarvoor de overheid verantwoordelijk is (artikel 22 Grondwet “de overheid treft maatregelen ter bevordering van volksgezondheid”). Daarmee ontkomen politiek en overheid niet aan de verantwoordelijkheid om daar waar noodzakelijk regie te voeren op de keuzes in de zorg. Hoe bepalen we gezamenlijk welke zorg, op welk moment beschikbaar moet zijn, zodat van een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg gesproken kan blijven worden.

Daarover willen wij een debat voeren, waarbij het duidelijk moet worden wie er verantwoordelijk zijn voor regie, waartussen gekozen moet worden en steeds met de vraag wat hierbij de rol van de politiek is. Als invalshoek in het debat kiezen we drie belangrijke thema’s die alles te maken hebben met de beschikbaarheid van medische zorg: het tekort aan medische zorgverleners, de overconsumptie van medische hulp en gebrekkige regie en samenhang.

Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is gewenst, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst.
LUMC Campus Den Haag gaat ervan uit dat u toestemming geeft aan de LUMC Campus Den Haag om u in de toekomst over activiteiten van de LUMC Campus op de hoogte te houden.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Accreditatie in aanvraag

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

LUMC-Campus Den Haag, Den Haag

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl