Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Het Hartfalen Spreekuur Module 1

Hotel NH Maastricht, Maastricht
Accreditatie in aanvraag
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 57.50
Woensdag 30 oktober 2019
van
17:45 tot 21:30
Meer info & inschrijven

Regio Maastricht

Hartfalen is een veel voorkomende ernstige aandoening. Tussen 20% en 30% van de bevolking krijgt te maken met hartfalen. De meeste patiënten zijn ouder dan 70 jaar. In 2016 zijn er 220.000 patiënten geregistreerd in de eerste lijn met hartfalen (Bron: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn).

Hartfalen ontstaat doordat de pompfunctie van het hart tekort schiet. Dit leidt ertoe dat mensen kortademig worden bij (geringe) inspanning, eerder moe zijn, minder fysieke inspanningen aan kunnen en ’s nachts kortademig zijn. Vooral in de laatste levensjaren kan de kwaliteit van leven hierdoor sterk verminderen. Effectieve behandeling, begeleiding en monitoring kunnen de klachten verlichten en hanteerbaar maken (Bron: NVVC Connect).

Graag nodig ik u uit voor de multidisciplinaire nascholing “Het Hartfalen Spreekuur”. In 6 regio’s wordt casuïstiek behandeld door een multidisciplinair panel, bestaande uit twee cardiologen, een (kader)huisarts en een hartfalenverpleegkundige. Tijdens het Hartfalen Spreekuur komen diverse vragen aan bod die zowel de inhoud maar ook de organisatie van de zorg betreffen. Doelgroep van deze nascholing bestaat uit cardiologen, huisartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Het Hartfalen Spreekuur is een multidisciplinaire nascholing met als doel de samenwerking tussen de verschillende specialismen te verbeteren en zo de behandeling van de patiënt met hartfalen te structureren en te optimaliseren. Aan de hand van patiënten die zich op het spreekuur melden, worden aan de deelnemers in de zaal diverse vragen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen bespreekt samen met de deelnemers de suggesties uit de zaal.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Accreditatie in aanvraag

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Hotel NH Maastricht, Maastricht

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl