Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - van existentieel tot crimineel

Apenheul, Apeldoorn
Accreditatie in aanvraag
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 269.00
Donderdag 30 januari 2020
Meer info & inschrijven

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen is een sterk groeiend aandachtsgebied in de geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen jaren is onder meer door topklinische en kenniscentra flink geïnvesteerd in deze doelgroep met inmiddels als resultaat een aanzienlijke verbetering in diagnostiek en behandeling. Niettemin doen zich nieuwe aandachtsgebieden voor die sterk verweven zijn met persoonlijkheidspathologie op latere leeftijd, zoals voltooid leven, somatische preoccupatie, persoonlijkheidsverandering, psychotrauma, polyfarmacie en ouderencriminaliteit.

Ouderen met persoonlijkheidsstoornissen hebben meer moeite zich te conformeren aan lichamelijke achteruitgang of verlies van naasten. Dit kan leiden tot een persisterende doodswens. Hoe komt dit nu en wat kunnen we met deze doodwens in de laatste levensfase?

Maar persoonlijkheidspathologie kan als gevolg van disfunctionele coping ook somatische preoccupatie en polyfarmacie bewerkstelligen waarbij er tevens een fors appel wordt gedaan op hulpverleners in de gezondheidszorg. Hoe ga je hiermee om en welke behandeling dan in te zetten? Is differentiaal diagnostisch een persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening uitgesloten of staat doelgericht, manipulatief gedrag zo op de voorgrond dat eerder gedacht moet worden aan psychopathie? Zijn psychotrauma’s in de vroege jeugd wellicht de oorzaak van persoonlijkheidspathologie bij ouderen of worden eerdere psychotrauma’s als gevolg van verlieservaringen opnieuw geactualiseerd?

De sprekers, allen expert binnen een specifiek aandachtsgebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, gaan in op (differentiaal) diagnostische en behandelinterventies vanuit zowel wetenschappelijk als praktijkgericht perspectief.
Laat u inspireren!

De dag wordt voorgezeten door Prof.dr. Bas van Alphen, hoogleraar klinische ouderenpsychologie en Dr. Sjacko Sobczak, ouderenpsychiater. Beiden zijn verbonden aan het topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen, Mondriaan GGz. De sessies zijn alle plenair zodat met elkaar de gekozen thema’s kunnen worden bediscussieerd en vertaald naar de verschillende segmenten in de gezondheidszorg. Het programma is in ontwikkeling maar wilt u deze dag zeker niet missen, inschrijven is al mogelijk.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Accreditatie in aanvraag

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Apenheul, Apeldoorn

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl