Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Cardiovasculair risicomanagement

1
Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 49.30
Ledenkorting
Korting voor AIOS

Cardiovasculair risicomanagement is individueel maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leeftijd, kwetsbaarheid, morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen en motivatie om medicatie te gaan gebruiken.

De in mei 2019 herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bevat daarom minder pasklare antwoorden, maar juist meer overwegingen en nuanceringen. De inhoud van deze richtlijn is identiek aan die van de Multidisciplinaire richtlijn (MDR) Cardiovasculair risicomanagement. Deze MDR is gezamenlijk opgesteld door het NHG, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, in samenspraak met patiëntenvertegenwoordigers. Het doel van deze gemeenschappelijke richtlijn is dat alle hulpverleners een eenduidig beleid voeren, onafhankelijk van de vraag wie de hoofdbehandelaar is.

Leerdoelen

Na het doornemen van deze PIN:

  • kent u de belangrijkste wijzigingen in CVRM ten opzichte van de vorige NHG-Standaard;
  • kunt u een risicoprofiel opstellen en een risicoschatting maken;
  • weet u bij wie het van belang is om een risicoprofiel op te stellen;
  • weet u welke niet-medicamenteuze adviezen u kunt geven;
  • weet u met welke specifieke patiëntengroepen u rekening moet houden;
  • kent u het medicamenteuze beleid- en het controlebeleid.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Communicatie
Maatschappelijk handelen en preventie
Medisch handelen

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

,

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl