Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn

Van der Valk Hotel de Bilt - Utrecht, De Bilt
6 punten (in aanvraag)
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 199.00
Korting voor leden
Woensdag 13 november 2019
van
12:00 tot 21:00
Meer info & inschrijven

WORKSHOPS

1. OPENING - PLENAIRE SESSIE

Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis Assen en auteur 'Slotcouplet'

2. ROBOTS IN DE ZORG

Consulent: Tom Ederveen, RobotXperience De samenstelling en inrichting van onze maatschappij verandert in rap tempo, de aandoeningen waar we mee te maken krijgen veranderen, onze zorgbehoefte (zorgconsumentisme) neemt toe en de vraag naar zorgmedewerkers is groot. Hoe gaan we dit organiseren, hoe houden we de kosten in de hand en waar kunnen robots en technologie een bijdrage leveren vanuit de cliëntgedachte. Drs. Tom Ederveen neemt u mee in de mogelijkheden nu en schetst een verwachting voor de nabije toekomst. Welke robots worden er nu al gebruikt en hoe zal deze ultieme techniek zich ontwikkelen. Tom volgt sinds 2009 de ontwikkeling van robots in ons leven en is mede oprichter van RobotXperience met als belangrijkste labels robots.nu en robotzorg.nl. Met zijn organisatie wil hij mensen robots laten ervaren, mensen de mogelijkheden laten ontdekken en mensen aanzetten tot creativiteit om te uitdagingen van morgen aan te gaan.

3. MUZIEKTHERAPIE BIJ DEMENTIE

Consulent: Manon Bruinsma, Music Therapist bij Muzis De muziektherapeuten van Muzis maken op doelgerichte wijze gebruik van muziek (zowel met stem als met instrumenten) en beweging. De muziek wordt methodisch ingezet om problemen op sociaal, emotioneel, communicatief, motorisch en/of gedragsmatig gebied te helpen veranderen.

4. PARKINSON

Consulent: neuroloog St. Antonius Ziekhuis Bijna alle zorgverleners in de eerste lijn hebben met Parkinson-patiënten te maken. Wie doet wat en wie moet wanneer ingeschakeld worden? Afstemming van de zorg onderling en met de tweede lijn geeft betere zorg. Deze workshop geeft een start daartoe.

5. WIE ZORGT ER VOOR DE MANTELZORGER?

Consulent: L. Hoogendijk, directeur Mezzo Wat is mantelzorg en hoe herken je het? Wat kan je als zorgprofessional doen? Wie is aanspreekpunt in de 1e lijn voor de mantelzorger? Welke landelijke ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed? Dit zijn vragen die bij deze interactieve workshop behandeld worden.

6. KWETSBARE OUDERE, KWETSBARE MEDICATIE

Consulent: N.t.b. Juist bij kwetsbare ouderen is afstemming van taken en verantwoordelijkheden van groot belang. Hoe kom je tot goede samenwerking tussen huisarts, apotheek, thuiszorg en mantelzorg? Ook hier geldt dat samen zorgen beter zorgen is.

7. OVERMATIG ALCOHOLMISBRUIK DOOR 55-PLUSSERS. ONZE ZORG?

Consulent: Hanneke van der Kooy, preventiemedewerker Jellinek In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde: Hoe is het met het drankgebruik van onze ouderen? Is het een probleem? Is het onze zorg? Wat is goede zorg voor ouderen met alcoholproblematiek? Welke ondersteuning is mogelijk vanuit Jellinek?

8. ONDERVOEDING

Consulent: Saskia Puijk-Hekman, projectleider Voedingspaspoort bij Stuurgroep Ondervoeding De prevalentie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen is hoog. Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het ontstaan van ondervoeding. Voorbeelden zijn verminderde eetlust, eenzaamheid of cognitieve problemen. Vaak spelen meerdere factoren tegelijkertijd. Tijdig signaleren van ondervoeding is belangrijk. Maar waarom eigenlijk, hoe doe je dat en met wie werk je samen? Welke (zorg)professionals zijn betrokken bij signaleren en behandelen van ondervoeding en wat is de rol van de oudere zelf? In deze workshop staat de samenwerking tussen professionals in de eerste lijn centraal. U wordt uitgedaagd enkele concrete actiepunten te formuleren om ondervoeding aandacht te geven in uw dagelijks handelen.

9. OMGAAN MET MOEILIJK GEDRAG BIJ DEMENTIE

Consulent: N.t.b. Gedragsproblemen bij ouderen, zeker bij dementie, vormen een groot probleem voor zowel de oudere, de omgeving als de zorg. Vanuit nood wordt er vaak gekozen voor een ‘pilletje erbij’. Dit neemt echter de oorzaak niet weg; deze workshop leert de problematiek vanuit een andere hoek te bekijken en geeft handvatten om tot andere oplossingen te komen.

10. DE 3 D'S: DEPRESSIE, DEMENTIE EN DELIER

Consulenten: Dr. Richard A. Faaij, klinisch geriater Diakonessenhuis Herkenning van de 3 D’s kan soms lastig zijn, onderscheid maken ook. Deze workshop biedt handvatten voor de praktijk.

11. OOGHEELKUNDE

Consulent: Carine Biallosterski, oogarts Tergooi Ziekenhuis

12. SOCIALE ACTIVERING VAN SENIOREN: BEWEGEN ALS INSTRUMENT

Consulent: Jan Hardeman, Sociaal Vitaal Amersfoort Er zijn verschillende beweeginterventies voor senioren die zich naast gezond bewegen ook richten op sociale activering en het verhogen van de weerbaarheid. In Amersfoort draaien wekelijks 58 beweeggroepen TopFit en Sociaal Vitaal, begeleid door Buurtsportcoaches. Hoe wordt dit georganiseerd, wat zijn de effecten en welke rol heeft 1e lijns gezondheidszorg? Coördinator Buurtsportcoaches Jan Hardeman schetst de praktijksituatie, de samenwerking en legt hier en daar ook de vinger op de zere plek.

13. KWETSBARE ALLOCHTONE OUDEREN

Consulent: Mehmet Uygun, SGAN Het aantal kwetsbare allochtone ouderen neemt toe. Specifieke problemen met communicatie, taal en kennis spelen een rol en komen in deze workshop aan de orde.

14. JE EIGEN KWETSBARE OUDERDOM, je eigen advanced care-planning

Consulent: Bas Spelberg, huisarts Hoe zie je je eigen oude dag? Wat zou je wel of niet willen? Door over je eigen toekomst na te denken leer je in deze workshop hoe het gesprek met kwetsbare ouderen aan te gaan.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 6 punten (in aanvraag)

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Van der Valk Hotel de Bilt - Utrecht, De Bilt

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl