Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Overactieve blaas in de huisartspraktijk

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

Plasklachten ten gevolge van een overactieve blaas (OAB) komen veel voor in de huisartspraktijk. Vaak wordt gedacht dat OAB is een aandoening van oudere vrouwen, maar het blijkt dat OAB op alle leeftijden voorkomt, evenveel bij mannen als vrouwen. Aangezien de NHG-Standaard Mictieklachten weinig aandacht schenkt aan deze diagnose, wordt OAB zelden in de huisartspraktijk vastgesteld of behandeld, terwijl OAB grote impact op de kwaliteit van leven kan hebben. Voor het stellen van de diagnose is een goede anamnese noodzakelijk. De pathosfysiologie van OAB is niet altijd bekend, maar uitsluiten van corpus alienum, ruimte-innemend proces of infectie is noodzakelijk. Daarvoor moet in de huisartspraktijk urineonderzoek gedaan worden. Indien deze afwijkend is, kan adequate behandeling van de infectie plaatsvinden of patiënt kan verwezen worden. Er bestaan verschillende behandelmethoden die in de eerste lijn kunnen plaatsvinden. De huisarts kan bijvoorbeeld adviseren, medicatie voorschrijven en eventueel zorgen voor bekkenfysiotherapie.

Als huisarts kunt u met deze cursus uw kennis en vaardigheden met betrekking tot OAB vergroten. Verder zult u meer kennis vergaren over de behandelmogelijkheden en daarmee een betere en efficiëntere behandeling van deze zeer hinderlijke klacht aan uw patiënten kunnen bieden.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u omschrijven wat onder een overactieve blaas verstaan wordt
  • kunt u de diagnose overactieve blaas (OAB) stellen
  • bent u in staat om de pathofysiologie van OAB te begrijpen en daarmee de verschillende oorzaken ook uit te sluiten/aan te tonen
  • bent u zich bewust van de mogelijke impact van OAB op de kwaliteit van het leven van de patiënten en daarmee de gevolgen voor het dagelijks leven
  • bent u in staat om objectieve instrumenten voor de diagnose en de mate van hinder voor de patiënten te gebruiken
  • kunt u gerichte adviezen aan patiënten geven
  • bent u bekend met de behandelmogelijkheden en kunt u eerstelijnstherapie toepassen
  • kunt u tijdig de patiënt naar bekkenfysiotherapie of de juiste specialist doorverwijzen

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl