Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

In gesprek over Verlies en Rouw

Stayokay Soest, Soest
Accreditatie in aanvraag
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
Maandag 11 november 2019
van
09:30 tot 16:30
Meer info & inschrijven

Persoonlijke aandacht voor wensen en behoeften in de laatste levensfase.

Als er sprake is van hoge kwetsbaarheid of een ongeneeslijke ziekte zoals dementie, dan is het van groot belang na te denken en te praten (en vast te leggen) over wat de wensen en behoeften zijn voor het leven dat nog voor iemand ligt.

Levenseindegesprekken gaan dan ook zeker niet alléén over de dood. ‘Wat is belangrijk voor je? Wat maakt voor jou het leven waardevol? Welke angsten heb je? Waar hoop je op?’ Deze en andere vragen kunnen helpen ruimte te geven aan wat iemand nog wil in dit leven. Margot van Acker is Verlies- en Rouwbegeleider en geeft je in deze training van StudieArena vaardigheden hoe je in gesprek kunt gaan over verlies en rouw.

Inhoud

Herkennen van rouw en de daarbij behorende emoties kan de zorgverlener handvatten geven om lastige situaties te kunnen inschatten en erop te anticiperen.

Alle zorg aan kwetsbare ouderen - of deze nu thuis wordt gegeven of in een woonvoorziening - zal gericht moeten zijn op een zo fijn mogelijk leven in de dagen die nog resten. Vroegtijdig in gesprek gaan met de cliënt en zijn naasten over wat wenselijk is en wat niet, is een belangrijk onderdeel van zorg in de laatste levensfase.

In de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Waarom is het het belangrijk om deze gesprekken te voeren?
  • Waarom is het van belang is om zelf comfortabel te zijn met het onderwerp?
  • Bewustwording van je eigen visie en open staan zonder oordeel over de visies van anderen.
  • De onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens levenseindegesprekken.
  • Technieken om een gesprek op gang te brengen en verder te verdiepen.

Resultaat

Na het volgen van de training ben je in staat tijdig het gesprek over de toekomst en het levenseinde aan te gaan. Je kunt vroegtijdig de waarden, wensen, behoeften en verwachtingen over de toekomst met zowel de cliënt/bewoner als diens naaste(n) verkennen en bespreken, vastleggen, evalueren en bijstellen.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Accreditatie in aanvraag

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Stayokay Soest, Soest

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl