Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

De rol van ICS bij de behandeling van COPD

Online
2 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend

Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij de behandeling van COPD staat ter discussie. Anders dan bij astma vormen ICS bij COPD namelijk niet de hoeksteen van de medicamenteuze behandeling en adviseert de meest recente NHG-Standaard COPD om ICS alleen voor te schrijven bij een beperkte groep patiënten met COPD. Maar welke patiënten met COPD hebben nu baat bij behandeling met ICS en wat doen we met die patiënten die een ICS krijgen, waar dat niet nodig is?

Deze en andere vragen over de behandeling van COPD met ICS in de dagelijkse praktijk komen aan bod tijdens deze interactieve web-tv uitzending. Een longarts en huisarts bespreken deze vragen aan de hand van de meest recente inzichten en leggen uit wat dat voor uw patiënten betekent.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 2 punten

Competenties:
Medisch handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit en kwaliteit

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl