Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Bestuurssessies Limburg

Oolderhof Restaurant, Herten
3 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 135.00
Korting voor leden
Donderdag 21 november 2019
van
15:00 tot 19:00
Meer info & inschrijven

De LHV Huisartsenkring Limburg organiseert een viertal opleidingen vanuit de LHV bestuursacademie voor huisarts-bestuurders in de regio:

 • Authentiek Leiderschap op dinsdag 11 juni 2019
 • Besturen en hoe ga je om met de achterban op maandag 16 september 2019
 • Succesvol onderhandelen op dinsdag 1 oktober 2019
 • Overtuigen en beïnvloeden voor bestuurders op donderdag 21 november 2019

Voor iedere bijeenkomst ontvangt u 3 accreditatiepunten.

Inhoud workshop
Authentiek Leiderschap (door Rick Willemsen)
11 juni 2019 van 15.00 - 19.00 uur

In deze sessie reflecteert u op uw eigen functioneren als bestuurder en wordt u uitgedaagd om na te denken hoe u de functie van bestuurder wilt invullen. Wat betekenen begrippen als leiderschap en authenticiteit voor u vanuit de rollen die u vervult? En hoe kunt het meest effectief uw leiderschapsrol invullen?

Leerdoelen:

 • U verbetert uw bestuurlijke vaardigheden.
 • U leert uw leiderschapsrol effectief invullen

Besturen en omgaan met de achterban (door Yvonne Jansen)
16 september 2019 van 15.00 - 19.00 uur

Besturen is één ding, het vertalen en verantwoorden van koers en beslissingen naar de achterban is een tweede belangrijke taak. Hoe verwoordt u de genomen besluiten naar de achterban en hoe gaat u om met weerstanden?

Leerdoelen:

 • U verbetert uw bestuurlijke vaardigheden.
 • U verbetert uw relatie met de achterban.

Succesvol onderhandelen (door Rick Willemsen)
1 oktober 2019 van 15.00 - 19.00 uur

Als huisarts-bestuurder wordt u in de hectiek van alle dag geconfronteerd met veel partijen en ieders belangen. U moet standpunten innemen in de relatie met uw talrijke stakeholders waaronder ziekenhuizen, gemeenten en zorgverzekeraars. Hoe groter de belangen hoe spannender het is om tot een overeenkomst te komen. In deze training leert u de kunst van het onderhandelen. Vooraf ontvangt u een intakeformulier en bereidt u een eigen casus voor om tijdens de training te kunnen bespreken en oefenen.

Leerdoelen:

 • Onderhandelt u met meer zelfvertrouwen en weet u onderhandeltechnieken effectief toe te passen
 • Stemt u de onderhandelstijl af op de onderhandelingspartner
 • Heeft u geoefend met specifieke onderhandeltechnieken
 • Heeft u geoefend met uw eigen onderhandelsituatie
 • Kent u beïnvloedingsstrategieën die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk
 • Weet u hoe een optimale win-win situatie kan worden bereikt

Overtuigen en beÏnvloeden voor bestuurders (Iris Posthouwer)
21 november 2019 van 15.00 - 19.00 uur

In uw rol als huisarts-bestuurder heeft u te maken met verschillende gremia, dynamieken en belangen. Hoe krijgt u meer invloed op uw omgeving? Andere partijen in het speelveld, bijvoorbeeld zorgverzekeraars, gemeenten, collega's, zijn vaak lastig te overtuigen. Deze training gaat over meer invloed op dergelijke spelers. Zonder dat u uw persoonlijkheid hoeft in te leveren of veel energie verliest. Hoe maakt u makkelijker uw punt? Hoe blijft u effectief als u onder vuur ligt? Hoe stelt u een controversiële maatregel op overtuigende wijze voor?

In deze workshop leert u anderen op een ontspannen manier te beïnvloeden zonder te manipuleren. U krijgt inzicht in hoe invloed werkt en waarom overtuigen vaak misgaat.

Leerdoelen:

 • Veel makkelijker een punt maken
 • Sneller doorzien wat een lastige situatie nodig heeft
 • Soepeler omgaan met emotionele bezwaren
 • Overtuigen zonder dat het veel energie kost

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 3 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Oolderhof Restaurant, Herten

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl