Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Casuïstiekbespreking Spirometrie

Spoedpost Venlo, Venlo
Accreditatie onbekend
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Gratis
Donderdag 6 juni 2019
van
18:00 tot 20:00
Meer info & inschrijven

Deze casuïstiekbespreking is bedoeld voor huisartsen sámen met hun praktijkondersteuner(s), die deelnemen aan het opleidingsplan spirometrie.

Omschrijving
Inzichten en interpretaties kunnen verschillen, maar bepaalde inzichten van huisartsen kunnen een andere kijk op spirometrie geven, wat kan leiden tot een andere beoordeling. Vanwege de huidige taakdelegatie is het daarom belangrijk, onderling goed af te (blijven) stemmen en een eenduidige interpretatie van de spirometrie na te streven.

Inhoud
De door u ingebrachte casuïstiek wordt onder deskundige begeleiding behandeld.

Doel
Na deze scholing:

kunt u de theoretische achtergrondkennis en vaardigheden van spirometrie beter toepassen;
kunnen de huisartsen en praktijkondersteuners inzichten en interpretaties van de spirometrie passender op elkaar afstemmen.


Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) Accreditatie onbekend

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Locatie

Spoedpost Venlo, Venlo

Opmerking

Voor deelnemers aan het opleidingsplan spirometrie

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl