Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
71 - 80 van 478

EKC-vervolgcursus: Presentatievaardigheden

Cursus - LINKH - Baarn, Nederland
In de EKC-basiscursus wordt al uitgebreid ingegaan op onderwijsmethoden. Welke zijn het meest geschikt voor toetsgroepen? Hoe kun je variatie aanbrengen in je onderwijs? Hoewel het niet de bedoeling is dat alle EKC-en zelf steeds het onderwijs geven is het nuttig op meer inzicht te krijgen in presen...
4 punten | € 195.00 | woensdag 26 juni 2019 | 13:00u - 17:30u

EKC-vervolgcursus: Balans Werk-Privé

Cursus - LINKH - Baarn, Nederland
Het doel van dit programma is een antwoord te vinden op vragen als: welke factoren zijn van invloed op mijn energie als huisarts, hoe herken ik een te hoge werkdruk en hoe kan ik die hanteren, hoe blijf ik energiek in het werk? Het programma reikt kennis aan over de factoren die de werksatisfactie v...
4 punten | € 195.00 | woensdag 26 juni 2019 | 08:30u - 13:00u

Signaleren van beroepslongziekten

E-learning - Bohn Stafleu van Loghum - Online
In deze gratis e-learning wordt u geïnformeerd over het belang in consulten aandacht te schenken aan het werk van patiënten. Longproblemen kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Door vroegtijdige signalering kunnen klachten of verergering van kla...
2 punten | Gratis | Nu beschikbaar
In deze vervolgcursus wordt kennis gemaakt met het theoretische model van de geweldloze communicatie, waarna door middel van rollenspellen en spelen van scènes, de theorie in de praktijk wordt geoefend. Dit alles onder begeleiding van ervaren trainers/ theatermakers. Programma van de cursu...
4 punten | € 195.00 | donderdag 16 mei 2019 | 13:00u - 17:30u

NHG EKC-vervolgcursus Balans werk - privé

Cursus - NHG - Baarn, Nederland
Het doel van dit programma is een antwoord te vinden op vragen als: welke factoren zijn van invloed op mijn energie als huisarts, hoe herken ik een te hoge werkdruk en hoe kan ik die hanteren, hoe blijf ik energiek in het werk? Het programma reikt kennis aan over de factoren die de werksatisfactie v...
4 punten | € 195.00 | dinsdag 12 maart 2019 | 13:00u - 17:30u
In de EKC-basiscursus wordt al uitgebreid ingegaan op onderwijsmethoden. Welke zijn het meest geschikt voor toetsgroepen? Hoe kun je variatie aanbrengen in je onderwijs? In deze vervolgcursus wordt hier nog dieper op ingegaan. Aan de hand van theoretische onderbouwing krijgen de deelnemers meer inzi...
4 punten | € 195.00 | donderdag 16 mei 2019 | 08:30u - 13:00u

Herkennen van erfelijke aanleg bij colorectaal carcinoom

E-learning - Boerhaave Nascholing - Online
Deze e-learning heeft als doel de kennis en communicatie over erfelijkheid bij darmkanker te verbeteren. De training richt zich met name op het verbeteren van het vragen naar het vóórkomen van kanker in de familie tijdens gesprekken met patiënten met darmkanker. Daarnaast is het...
Accreditatie onbekend | € 65.00 | Nu beschikbaar

Grijs en van de wijs - Noord Nederland - Assen

Congres - Medilex - Assen, Nederland
Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet allee...
Accreditatie in aanvraag | € 345.00 | donderdag 13 juni 2019 | 09:00u - 16:30u

NHG Basiscursus Erkend Kwaliteits Consulent

Cursus - NHG - Ermelo, Nederland
De volledige EKC basiscursus bestaat uit 2 dagen waarin met afwisselende en inspirerende werkvormen diverse aspecten van de functie als EKC de revue passeren. Allereerst wordt ingegaan op de inventarisatie de wensen en behoeften van uw toetsgroepleden. Vervolgens krijgt u uitleg over de taken en...
13 punten | € 615.00 | dinsdag 14 mei 2019 t/m woensdag 15 mei 2019
Het doel van dit programma is een antwoord te vinden op vragen als: Hoe krijg ik zicht op mijn eigen en andermans functioneren? Welke competenties spelen hier een rol? Hoe spreek ik een collega aan? Welke mogelijkheden zijn er bij vermeend disfunctioneren? Tijdens deze cursus krijgt u handvatten om...
4 punten | € 195.00 | donderdag 11 april 2019 | 13:00u - 17:30u

71 - 80 van 478
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl