Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
621 - 630 van 644

Urgentiedenken

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Deze cursus verschaft u inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist. Dit inzicht is vooral belangrijk voor huisartsen die op de huisartsenpost de telefonische triage ondersteunen door beschikbaar te zijn voor consultatie door de triagist. In deze cursus leert u hoe urgentiedenken verschilt va...
1 punt | € 60.00 | Nu beschikbaar

Urine-incontinentie in de huisartspraktijk

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Urine-incontinentie (UI) is een erg frequent voorkomend probleem. Ondanks dat er goede behandelingsmogelijkheden zijn, blijven veel patiënten onbehandeld. Dit komt omdat veel patiënten geen hulp zoeken bij de huisarts. Maar ook als ze wel hulp zoeken, is de behandeling niet altijd optimaal...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

NSAID: Goed idee?

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
NSAID’s veroorzaken jaarlijks meer dan duizend opnames in de Nederlandse ziekenhuizen. Zowel verkeerde doseringen van deze NSAID’s , interacties met andere geneesmiddelen als gastrointestinale- en cardiovaculaire bijwerkingen zijn hiervan de oorzaak. Deels gaat het om NSAID’s uit d...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

DOAC's in de huisartsenpraktijk

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Recent heeft het NHG een nieuw standpunt anticoagulantia gepubliceerd, waarbij er geen voorkeur meer aangegeven wordt voor de cumarinederivaten. De DOAC’s worden sindsdien ook vergoed op recept van de huisarts, wat een aantal verwijzingen naar de specialist overbodig zal maken. Maar wat zijn d...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Voeding speelt een belangrijke rol in de begeleiding en behandeling van diabetespatiënten. Maar welke voedingsmiddelen en voedingspatronen zijn geschikt voor patiënten met diabetes type 2? En wat is de rol van de huisarts, praktijkondersteuner en diëtist? In deze e-learning geven aute...
2 punten | € 62.50 | Nu beschikbaar

Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Polymyalgia rheumatica (PMR) is bij uitstek een aandoening die regelmatig bij ouderen voorkomt en veel invloed heeft op de zelfredzaamheid. Toch wordt PMR vaak over het hoofd gezien, omdat men denkt dat stijver worden hoort bij ouder worden. Inhoud In deze e-learning krijgt u handvatten aanger...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Astmabehandeling in de huisartsenpraktijk anno 2016

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
In deze e-learning wordt het heterogene ziektebeeld astma besproken. U krijgt informatie over de diagnostische fase (anamnese, lichamelijk onderzoek, longfunctie, immunologische bepalingen), de behandelfase en ten slotte de monitoringsfase van astma bij volwassenen. Ook worden de wijzigingen in de n...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Datalekken

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Bewustwording van mogelijke datalekken op jouw werkplek. Je leert mogelijke datalekken herkennen en krijgt handige tips om datalekken te voorkomen. Inhoud Opbouw De cursus bestaat uit een korte inleiding. Hierna vier oefencasussen. Doelgroep: Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers in v...
Geen accreditatie | € 25.50 | Nu beschikbaar
Onder levenseindebeslissingen worden in deze cursus verstaan: Alle beslissingen van personen over handelwijzen die tot doel hebben het levenseinde te bespoedigen of die waarbij rekening moet worden gehouden met de kans dat het levenseinde erdoor wordt bespoedigd. Binnen deze definitie en het bere...
3 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Hapicom - Huisarts

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
In deze e-learning leert u werken met Hapicom, een Huisartsenpost Informatie Systeem (HAPIS) van software-leverancier PharmaPartners. Met Hapicom registreert u de eerstelijnszorg op de Huisartsenpost. Inhoud Ieder onderdeel van de e-learning begint met een korte introductie waarna u aan de ha...
Geen accreditatie | € 49.50 | Nu beschikbaar

621 - 630 van 644
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl