Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
391 - 400 van 416

Astmabehandeling in de huisartsenpraktijk anno 2016

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
In deze e-learning wordt het heterogene ziektebeeld astma besproken. U krijgt informatie over de diagnostische fase (anamnese, lichamelijk onderzoek, longfunctie, immunologische bepalingen), de behandelfase en ten slotte de monitoringsfase van astma bij volwassenen. Ook worden de wijzigingen in de n...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Datalekken

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Bewustwording van mogelijke datalekken op jouw werkplek. Je leert mogelijke datalekken herkennen en krijgt handige tips om datalekken te voorkomen. Inhoud Opbouw De cursus bestaat uit een korte inleiding. Hierna vier oefencasussen. Doelgroep: Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers in v...
Geen accreditatie | € 25.50 | Nu beschikbaar
Onder levenseindebeslissingen worden in deze cursus verstaan: Alle beslissingen van personen over handelwijzen die tot doel hebben het levenseinde te bespoedigen of die waarbij rekening moet worden gehouden met de kans dat het levenseinde erdoor wordt bespoedigd. Binnen deze definitie en het bere...
3 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Hapicom - Huisarts

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
In deze e-learning leert u werken met Hapicom, een Huisartsenpost Informatie Systeem (HAPIS) van software-leverancier PharmaPartners. Met Hapicom registreert u de eerstelijnszorg op de Huisartsenpost. Inhoud Ieder onderdeel van de e-learning begint met een korte introductie waarna u aan de ha...
Geen accreditatie | € 49.50 | Nu beschikbaar

Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?

E-learning - CME Online - Online
Informatie Farmacogenetica is DNA-onderzoek dat wordt uitgevoerd ter verklaring/voorspelling van de reactie op geneesmiddelen. Veel patiënten ondervinden bijwerkingen op medicatie (5-7% van de ziekenhuisopnames wordt hierdoor veroorzaakt) of ondervinden geen baat bij de therapie (25-60% van de...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar
Informatie Een goede band en communicatie tussen arts en patiënt levert aantoonbaar positieve gezondheidseffecten op. Wanneer zich in die communicatie herhaaldelijk haperingen voordoen is het goed om te onderzoeken of er misschien sprake is van overdracht van de patiënt naar de arts. B...
Accreditatie onbekend | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Leefstijl I - Voeding en de huisarts

E-learning - Accredidact - Online
Inleiding Voeding en een gezonde leefstijl staan vandaag de dag in de belangstelling. Voeding komt ook in de huisartsenpraktijk al regelmatig ter sprake. Meestal in het kader van overgewicht, maar steeds vaker zijn er andere redenen dat patiënten zich bezighouden met gezonde voeding. Zo kunn...
2 punten | € 60.00 | Nu beschikbaar

Urineweginfecties

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Urineweginfecties komen vaak voor in de huisartsenpraktijk. Om de diagnose te kunnen stellen, is betrouwbare diagnostiek nodig. Om goed te kunnen behandelen is het van belang om risicogroepen te herkennen en te weten wat voor extra diagnostiek er bij hen nodig is en of er een andere behandeling ge&...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Overgewicht bij kinderen

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Als huisarts krijgt u steeds vaker te maken met kinderen en jongeren met overgewicht. Hoe kunt u deze kinderen het beste begeleiden? In deze online en geaccrediteerde module vindt u handvatten voor het bespreek maken van overgewicht en krijgt u meer achtergrondinformatie over het al dan niet behande...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Bariatrische chirurgie voor de huisarts

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Bariatrische chirurgie wordt steeds vaker toegepast om patiënten met morbide obesitas te behandelen. Het traject vindt grotendeels in de tweede lijn plaats, maar ook voor de huisarts is een rol weggelegd in de verwijzing en nazorg van deze patiënten. Inhoud In deze vernieuwde e-learn...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

391 - 400 van 416
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl