Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.
381 - 390 van 416

Partydrugs

E-learning - CME Online - Online
Informatie Deze cursus richt zich op de illegale middelen die recreatief worden gebruikt in de context van uitgaan en feesten. Daarbij zal worden ingegaan op acute effecten en gezondheidsverstoringen en de behandeling daarvan bij de meest voorkomende harddrugs [amfetamine, MDMA (ecstasy), coca&i...
2 punten | Prijs Onbekend | Nu beschikbaar

Geneesmiddelenallergie

E-learning - Accredidact - Online
Samenvatting Huisartsen worden frequent geraadpleegd voor klachten die mogelijk passen bij een geneesmiddelenreactie. Hoe zit het ook alweer met die reacties? Geneesmiddelenreacties kunnen worden onderverdeeld in voorspelbare (type A) en onvoorspelbare reacties (type B). Voorbeelden van voorspelb...
2 punten | € 60.00 | Nu beschikbaar

Atriumfibrilleren

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Tot voor kort waren de meeste patiënten met atriumfibrilleren (AF) onder controle bij de cardioloog. In het kader van substitutie worden patiënten met stabiel atriumfibrilleren steeds vaker terugverwezen naar de huisarts. Hoe vaak moeten deze patiënten gezien worden en waar moet de hu...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Hartfalen

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Hartfalen is een aandoening die steeds vaker voorkomt, met name onder de oudere populatie. Voorheen werd gesproken over decompensatio cordis, tegenwoordig sluiten Nederlandse artsen zich aan bij het internationaal gebezigde heartfailure. In deze e-learning gaat auteur kaderhuisarts Max Rubens in op...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Urgentiedenken

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Deze cursus verschaft u inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist. Dit inzicht is vooral belangrijk voor huisartsen die op de huisartsenpost de telefonische triage ondersteunen door beschikbaar te zijn voor consultatie door de triagist. In deze cursus leert u hoe urgentiedenken verschilt va...
1 punt | € 60.00 | Nu beschikbaar

Urine-incontinentie in de huisartspraktijk

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Urine-incontinentie (UI) is een erg frequent voorkomend probleem. Ondanks dat er goede behandelingsmogelijkheden zijn, blijven veel patiënten onbehandeld. Dit komt omdat veel patiënten geen hulp zoeken bij de huisarts. Maar ook als ze wel hulp zoeken, is de behandeling niet altijd optimaal...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

NSAID: Goed idee?

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
NSAID’s veroorzaken jaarlijks meer dan duizend opnames in de Nederlandse ziekenhuizen. Zowel verkeerde doseringen van deze NSAID’s , interacties met andere geneesmiddelen als gastrointestinale- en cardiovaculaire bijwerkingen zijn hiervan de oorzaak. Deels gaat het om NSAID’s uit d...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

DOAC's in de huisartsenpraktijk

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Recent heeft het NHG een nieuw standpunt anticoagulantia gepubliceerd, waarbij er geen voorkeur meer aangegeven wordt voor de cumarinederivaten. De DOAC’s worden sindsdien ook vergoed op recept van de huisarts, wat een aantal verwijzingen naar de specialist overbodig zal maken. Maar wat zijn d...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Voeding speelt een belangrijke rol in de begeleiding en behandeling van diabetespatiënten. Maar welke voedingsmiddelen en voedingspatronen zijn geschikt voor patiënten met diabetes type 2? En wat is de rol van de huisarts, praktijkondersteuner en diëtist? In deze e-learning geven aute...
2 punten | € 62.50 | Nu beschikbaar

Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

E-learning - eHuisartspraktijk.nl - Online
Polymyalgia rheumatica (PMR) is bij uitstek een aandoening die regelmatig bij ouderen voorkomt en veel invloed heeft op de zelfredzaamheid. Toch wordt PMR vaak over het hoofd gezien, omdat men denkt dat stijver worden hoort bij ouder worden. Inhoud In deze e-learning krijgt u handvatten aanger...
1 punt | € 49.50 | Nu beschikbaar

381 - 390 van 416
- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl